Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2019 z dne 8. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2019 z dne 8. 3. 2019

Kazalo

591. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2018, stran 1283.

  
Na podlagi petega odstavka 19. člena Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18, 68/18 in 84/18 – ZIURKOE) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o spremembah Sklepa o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2018 
V Sklepu o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2018 (Uradni list RS, št. 44/18 in 82/18) se pod I 2. do 4. točka spremenijo tako, da se glasijo:
»2.
za odpadno embalažo iz embalažnega materiala – STEKLO:
– za družbo Dinos d. d., 
25,93 %,
– za družbo Embakom, d. o. o., 
3,97 %,
– za družbo Gorenje Surovina d. o. o., 
8,58 %,
– za družbo Interseroh d. o. o., 
5,35 %,
– za družbo Recikel, d. o. o., 
43,40 % in
– za družbo Slopak d. o. o., 
12,77 %;
3.
za odpadno embalažo iz embalažnega materiala – PLASTIKA IN KOVINE (mešana embalaža):
– za družbo Dinos d. d., 
22,60 %,
– za družbo Embakom, d. o. o.,
4,16 %,
– za družbo Gorenje Surovina d. o. o., 
20,42 %,
– za družbo Interseroh d. o. o., 
11,49 %,
– za družbo Recikel, d. o. o., 
25,96 % in
– za družbo Slopak d. o. o., 
15,37 %;
4.
za odpadno embalažo iz embalažnega materiala – LES:
– za družbo Dinos d. d., 
31,02 %,
– za družbo Embakom, d. o. o., 
5,75 %,
– za družbo Gorenje Surovina d. o. o., 
29,49 %,
– za družbo Interseroh d. o. o., 
10,98 %,
– za družbo Recikel, d. o. o., 
13,28 % in
– za družbo Slopak d. o. o., 
9,48 %.«.
KONČNA DOLOČBA 
II 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-7/2019
Ljubljana, dne 7. marca 2019
EVA 2019-2550-0007
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec l.r.
predsednik