Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018

Kazalo

Ob-1004/18, Stran 24
Na podlagi 12. člena Statuta Kemijskega inštituta Kemijski inštitut objavlja javni razpis za imenovanje
vodje Laboratorija za računsko biokemijo in načrtovanje učinkovin vodje Laboratorija za kemijsko informatiko vodje Laboratorija za strukturo biomolekul vodje Laboratorija za molekularno modeliranje (m/ž)
znotraj organizacijske enote Teoretični odsek (D01) 
Od kandidatov pričakujemo najvišjo stopnjo izobrazbe s področja naravoslovja, ustrezne delovne izkušnje in strokovno znanje na najvišji ravni področja dela laboratorija. Pričakujemo dobre vodstvene in organizacijske sposobnosti, izkušnje s področja pridobivanja novih projektov in odlično znanje angleškega jezika.
Kandidatom ponujamo delo v stimulativnem delovnem okolju z najboljšo raziskovalno opremo in možnost strokovnega in osebnega razvoja.
Vodjo laboratorija iz liste kandidatov, ki jo oblikuje Znanstveni svet Kemijskega inštituta, imenuje direktor. Vodja laboratorija je imenovan za 5 let.
Vodje vseh laboratorijev bodo sodelovali pri rotirajočem vodenju Teoretičnega odseka. Obdobje vodenja odseka traja 5 let, znotraj tega obdobja se bodo vodje zgoraj navedenih laboratorijev izmenjevali po vrstnem redu in v časovnih obdobjih, ki jih po pridobitvi nezavezujočih mnenj s strani vodij laboratorijev določi direktor.
Vsi vodje laboratorijev in vodja odseka bodo praviloma imenovani istočasno.
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– doktorat znanosti s področja dejavnosti odseka,
– mednarodno primerljivi raziskovalni ali tehnološko-razvojni rezultati v zadnjih petih letih,
– vodstvene in organizacijske sposobnosti po 29. členu Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 s spr.).
Prijava mora vsebovati:
– življenjepis in bibliografske podatke,
– program dela laboratorija in vizijo delovanja v okviru združenega odseka.
Informacije so kandidatom na voljo v Splošni službi Kemijskega inštituta po telefonu +386/1/47-60-444.
Pisne ponudbe z ustreznimi dokazili pošljite v 15 dneh po objavi na naslov: Kemijski inštitut, p.p. 660, Hajdrihova 19, 1001 Ljubljana, z oznako »Razpis vodja odseka D01-2018«.
Kandidati, ki bodo izpolnjevali formalne pogoje razpisa, bodo vabljeni na strokovno predavanje pred Znanstvenim svetom Kemijskega inštituta.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh od dneva objave razpisa.
Kemijski inštitut