Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2018 z dne 28. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2018 z dne 28. 2. 2018

Kazalo

585. Tehnični popravek Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 Škofljica, stran 2138.

  
Na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 20. redni seji, dne 22. 2. 2018, sprejel tehnični popravek Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 Škofljica (Uradni list RS, št. 48/05 – čistopis, 19/08)
T E H N I Č N I  P O P R A V E K 
Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 Škofljica 
1. člen 
V Odloku o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 Škofljica (Uradni list RS, št. 48/05 – čistopis, 19/08) se v sedmem odstavku 3. člena besedi gradnja trgovine zamenja z dikcijo: »gradnja objekta, ki je namenjen za potrebe trgovskih, poslovnih, oskrbnih, storitvenih, upravnih, socialnih, zdravstvenih, vzgojnih, izobraževalnih in kulturnih dejavnosti ter športnim aktivnostim.
2. člen 
V Odloku o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 Škofljica (Uradni list RS, št. 48/05 – čistopis, 19/08) se v drugem odstavku 4. člena beseda trgovina zamenja z besedo poslovni objekt.
3. člen 
Ta popravek začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-21/2018
Škofljica, dne 22. februarja 2018
Župan 
Občine Škofljica 
Ivan Jordan l.r.