Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2018 z dne 21. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2018 z dne 21. 12. 2018

Kazalo

4021. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Dobje – prvi krog, izvedenih dne 18. novembra 2018, stran 13186.

  
Občinska volilna komisija Občine Dobje je na temelju prvega odstavka 90. člena ter 107. člena in 108. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) na seji dne 24. 11. 2018 sestavila
P O R O Č I L O 
o izidu volitev za župana Občine Dobje – prvi krog, izvedenih dne 18. novembra 2018 
I. 
Občinska volilna komisija Občine Dobje je na seji dne 24. novembra 2018 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov in zapisnikov volilnih odborov o ugotovitvi izida glasovanja za volitve župana prvi krog, na volitvah dne 14. 11. 2018 (predčasno glasovanje) in v nedeljo, 18. novembra 2018 ter na podlagi zapisnika občinske volilne komisije pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti za župana na lokalnih volitvah 1. kroga izvedenega dne 18. 11. 2018, z dne 19. 11. 2018 ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za župana.
II. 
Na volitvah 18. novembra 2018 je bilo vpisanih v volilna imenika 824 volivcev.
Skupaj je glasovalo 344 volivcev, od tega je 1 (eden) glasoval po pošti.
III. 
Za volitve župana je bilo oddanih 344 glasovnic. Neveljavnih glasovnic je bilo 34. Veljavnih glasovnic je bilo 310.
Edini kandidat za župana je prejel naslednje število glasov:
1. FRANC LESKOVŠEK je prejel 310 glasov, kar je 100,00 % prejetih glasov od vseh oddanih veljavnih glasovnic.
IV. 
Glede na določbe prvega odstavka 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) je občinska volilna komisija ugotovila:
Za župana Občine Dobje je bil izvoljen:
FRANC LESKOVŠEK, roj. 22. 12. 1950; stanujoč Brezje pri Dobjem 16a, 3224 Dobje pri Planini,
ker je prejel večino veljavnih glasov.
Izvoljenemu kandidatu se na podlagi 108. člena veljavnega Zakona o lokalnih volitvah v zvezi z določbami 91. člena istega zakona izda potrdilo o izvolitvi za župana Občine Dobje.
Št. 041-0005/2018-(LV Župan)
Dobje, dne 24. novembra 2018
Predsednik Občinske volilne komisije 
Občine Dobje 
Bogomir Brložnik l.r.