Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2018 z dne 14. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2018 z dne 14. 12. 2018

Kazalo

3910. Poročilo o izidu ponovnih volitev za člana sveta krajevne skupnosti Pišece, stran 12926.

  
Ob smiselni uporabi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) in na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja na ponovnih volitvah v svete krajevnih skupnosti Pišece, volilna enota 3, ki so bile 2. decembra 2018, Občinska volilna komisija izdaja
P O R O Č I L O 
o izidu ponovnih volitev za člana sveta krajevne skupnosti Pišece 
I. 
V svet krajevne skupnosti Pišece je bil v volilni enoti 3 izvoljen:
1. BORIS ŽIBERT, 8. 3. 1982, Pišece 111, 8255 Pišece.
Št. 041-1/2018
Brežice, dne 3. decembra 2018
Predsednik 
Občinske volilne komisije Občine Brežice 
Aleksander Zupančič l.r.