Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2018 z dne 14. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2018 z dne 14. 12. 2018

Kazalo

3909. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Brežice, stran 12925.

  
V skladu z 90. členom Zakona lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 82/12 in 68/17; v nadaljevanju ZLV) in na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja na volitvah za župana Občine Brežice, ki so bile 18. novembra 2018 – 1. krog in 2. decembra 2018 – 2. krog, Občinska volilna komisija izdaja
P O R O Č I L O 
o izidu volitev za župana Občine Brežice 
I. 
Na volitvah 18. novembra 2018 je imelo volilno pravico skupaj 20.464 volivcev.
– po imeniku je glasovalo skupaj 10.401 volivcev,
– s potrdilom je glasovalo 0 volivcev,
– skupaj je glasovalo 10.401 volivcev ali 50,83 % od vseh volivcev.
II. 
Za volitve župana Občine Brežice je bilo oddanih 10.401 glasovnic. Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo 63 glasovnic neveljavnih. Veljavnih glasovnic je bilo 10.338. Kandidati so dobili naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Ivan MOLAN
5.150
49,82
2
Matija KOLARIČ
950
9,19
3
Igor ZORČIČ
2.909
28,14
4
Andrej GERJEVIČ
624
6,04
5
Peter DIRNBEK
705
6,82
III. 
Občinska volilna komisija Občine Brežice je v skladu s 85. členom ZLV ugotovila koliko glasov so dobili posamezni kandidati.
Drugi odstavek 107. člena ZLV določa, da če noben kandidat ni dobil večine glasov, se opravi drugi krog volitev med kandidatom, ki sta dobila največ glasov.
Na podlagi navedenih členov ZLV je Občinska volilna komisija Občine Brežice ugotovila, da sta največ glasov prejela kandidata za župana Občine Brežice: Ivan Molan, rojen 5. 7. 1963; naslov: Sela pri Dobovi 58, Dobova in Igor Zorčič, rojen 9. 1. 1978; naslov: Velike Malence 49c, Krška vas.
Drugi krog rednih volitev je razpisala Državna volilna komisija, dne 20. 11. 2018.
IV. 
Na volitvah 2. decembra 2018 je imelo volilno pravico skupaj 20.470 volivcev.
– po imeniku je glasovalo skupaj 10.434 volivcev,
– s potrdilom je glasovalo 1 volivec,
– skupaj je glasovalo 10.435 volivcev ali 50,98 % od vseh volivcev
V. 
Za volitve župana Občine Brežice je bilo oddanih 10.435 glasovnic. Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo 32 glasovnic neveljavnih. Veljavnih glasovnic je bilo 10.403. Kandidati so dobili naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Ivan MOLAN
5.685
54,65
2
Igor ZORČIČ
4.718
45,35
VI. 
Občinska volilna komisija občine Brežice je v skladu s 85. členom ZLV ugotovila koliko glasov sta dobila posamezna kandidata v drugem krogu volitev. 107. člen ZLV določa, da je za župana izvoljen kandidat, ki je dobil večino veljavnih glasov. Na podlagi navedenih členov ZLV je Občinska volilna komisija Občine Brežice ugotovila, da je za župana Občine Brežice izvoljen Ivan MOLAN, rojen: 5. 7. 1963; naslov: Sela pri Dobovi 58, 8257 Dobova.
VII. 
Poročilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-1/2018
Brežice, dne 3. decembra 2018
Aleksander Zupančič l.r.
Predsednik Občinske volilne komisije 
Občine Brežice