Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2018 z dne 30. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2018 z dne 30. 10. 2018

Kazalo

3416. Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča, stran 10509.

  
Na podlagi 35. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) ter 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 25. seji dne 8. 10. 2018 sprejel
C E N I K 
zakupnin za kmetijska zemljišča 
1. člen 
Cenik zakupnin velja za kmetijska zemljišča v lasti Občne Brežice.
2. člen 
(1) Višina zakupnin za kmetijska zemljišča znaša:
Namen uporabe
Območje bonitete
Letna najemnina v €/h
njiva
1–34
135,00
njiva
35–64
175,00
njiva
65–100
193,00
travnik
1–24
79,00
travnik
25–39
104,00
travnik
40–49
127,00
travnik
50–100
151,00
pašnik
1–29
32,00
pašnik
30–49
47,00
pašnik
50–100
64,00
planinski pašnik
1–100
16,00
pašnik porastel z gozdnim drevjem
16,00
kmetijsko zemljišče poraslo z gozdnim drevjem (1800)
1–100
32,00
kmetijsko zemljišče v zaraščanju (1410)
1–100
7,00
travniški sadovnjak
1–39
127,00
travniški sadovnjak
40–100
151,00
vinograd
1–34
119,00
vinograd
35–64
143,00
vinograd
65–100
160,00
zemljišče pod kmetijskimi objekti
1–100
263,00
(2) Namen uporabe »pašnik« se nanaša na vse travnate površine, ki jih ni mogoče strojno obdelati, ali ležijo v nagibu, ki presega 30 %.
(3) Namen uporabe »kmetijsko zemljišče poraslo z gozdnim drevjem (1800)«, se uporabi tudi za zemljišče z dejansko rabo gozd, ki leži izven območja gozda glede na gozdno gospodarske načrte in tudi po namenski rabi občinskih prostorskih načrtov ne sodijo v območje gozda.
(4) Letna zakupnina se zaračuna za zemljišča pod objekti, ki so neločljivo povezani s tlemi.
3. člen 
(1) Zemljišča se oddajajo v zakup v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12 in 27/16).
(2) Podatki o katastrski kulturi in boniteti v sklenjenih pogodbah o zakupu ostanejo v veljavi do izteka pogodbene dobe. Po izteku pogodbene dobe se nadomestijo s podatki o dejanski rabi in boniteto. V primeru ukinjenih parcel se katastrski podatki nadomestijo s podatki o dejanski rabi in boniteto še pred iztekom pogodbene dobe.
(3) V primeru, da nastopi obveznost plačila davka na dodano vrednost, ga plača zakupnik.
4. člen 
(1) Kmetijska zemljišča se oddajajo v zakup po predhodni objavi namere na spletni strani Občine Brežice in oglasni deski Upravne enote Brežice. V nameri se objavijo podatki skladno z zahtevami Zakona o kmetijskih zemljiščih.
(2) V kolikor je za določeno kmetijsko zemljišče več interesentov, se opravi pogajanje o ceni. Neposredna pogodba se sklene s tistim zainteresiranim ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno in izpolnjuje ostale zakonsko določene pogoje kot tudi pogoje določene s strani zakupodajalca ob objavi namere.
5. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 339-1/2018
Brežice, dne 12. oktobra 2018
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan l.r.