Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2018 z dne 7. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2018 z dne 7. 9. 2018

Kazalo

2946. Uredba o spremembah Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2018, stran 9188.

  
Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2018 
1. člen 
V Uredbi o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2018 (Uradni list RS, št. 38/17, 10/18 in 19/18) se v prvem odstavku 8. člena besedilo »15. decembra 2018« nadomesti z besedilom »25. februarja 2019«.
V drugem odstavku se besedilo »15. januarja« nadomesti z besedilom »11. marca«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-22/2018
Ljubljana, dne 5. septembra 2018
EVA 2018-2330-0082
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik