Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2018 z dne 12. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2018 z dne 12. 6. 2018

Kazalo

2037. Dopolnitev Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za naselje Goče (EUP GO23, GO24, GO25, GO30, OV44, OV55, OV291, OV325), stran 6331.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-A, Uradni list RS, št. 33/07, 108/09 in ZPNačrt-B, 57/12) ter 30. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11, 73/14, 20/17) je Občinski svet Občine Vipava dne 19. 4. 2018 sprejel
D O P O L N I T E V   S K L E P A 
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za naselje Goče (EUP GO23, GO24, GO25, GO30, OV44, OV55, OV291, OV325) 
1. člen 
(dopolnitev sklepa) 
S tem sklepom se dopolni Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za naselje Goče (EUP GO23, GO24, GO25, GO30) številka 350-5/2017-4, z dne 22. 8. 2017.
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za dopolnitev sklepa) 
Po pridobljenih smernicah Ministrstva za kulturo na osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za naselje Goče (v nadaljevanju OPPN) je bilo ugotovljeno, da se meji med Konservatorskim načrtom prenove (v nadaljevanju KNP) in OPPN ne pokrivata. Slednje bi v načrtovanju prostorskih ureditev lahko predstavljalo zmedo in nedoslednosti.
3. člen 
(območje prostorskega načrta, ki je predmet načrtovanja) 
Predmet dopolnitve sklepa je razširitev območja OPPN tako, da bosta meji območij KNP in OPPN poenoteni. Območje OPPN se zaradi celovitosti obravnave Enot kulturne dediščine naselja Goče razširi do zunanje meje njihovih vplivnih območij (EUP GO23, GO24, GO25, GO30, OV44, OV55, OV291, OV325) oziroma do meje območja KNP.
4. člen 
(končne določbe) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-5/2017-46
Vipava, dne 19. aprila 2018
Župan 
Občine Vipava 
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost