Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2017 z dne 7. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2017 z dne 7. 4. 2017

Kazalo

865. Tehnični popravek Odloka o osmih (8) spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Kranjska Gora, stran 2544.

  
V Odloku o osmih (8) spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Kranjska Gora, Uradni list RS, št. 82/16 je bila ugotovljena napaka v grafičnem prikazu, zato objavljam
T E H N I Č N I  P O P R A V E K 
Odloka o osmih (8) spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Kranjska Gora Uradni list RS, št. 82/16
Popravi se grafični prikaz Odloka o osmih (8) spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Kranjska Gora, Uradni list RS, št. 82/16, na kartah:
– 2-15 »Območja urejanja, podrobnejša namenska raba, ureditvene enote in merila za oblikovanje, merilo 1:5.000«,
– 2-61 »Območja urejanja, podrobnejša namenska raba, ureditvene enote in merila za oblikovanje za del naselja Kranjska Gora, merilo 1:2.000«,
– 3-15 »Grafični prikaz PUP in varstva kulturne dediščine, merilo 1:5.000«,
– 4-15 »Grafični prikaz PUP in varstva gozda narave in voda, merilo 1:5.000«
tako, da se v območju urejanja KG W 2 površina na parcelah številka 803/16, 805/2 in 802/18, vse k.o. 2619, popravi raba prostora iz W (območja za sekundarna bivališča) v V (vodna zemljišča).
Meja območja urejanja KG R 5 se na jugo-vzhodnem delu območja urejanja popravi tako, da poteka od skrajne južne točke parcele številka 805/3 k.o. 2169 v ravni črti do skrajne severo-vzhodne točke parcele številka 802/12 k.o. 2169 ter vključuje tudi del parcele številka 802/18, k.o. 2169 in celotni parceli 803/16 in 805/2, obe k.o. 2169.
Št. 3505-13/2015-23
Kranjska Gora, dne 4. aprila 2017
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat l.r.