Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2017 z dne 18. 8. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2017 z dne 18. 8. 2017

Kazalo

2211. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Dobje, stran 6332.

  
Na podlagi 43., 99. in tretjega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ in 29/17), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08 in 5/09, 6/12) in 12. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 114/06 – UPB1) je Občinski svet Občine Dobje na 13. redni seji dne 13. 7. 2017 sprejel
S K L E P 
o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Dobje 
1. člen 
Občina Dobje bo v letu 2017 zagotavljala izvajanje programa pomoč družini na domu, v okviru izvajalca Centra za socialno delo Šentjur, in sicer v obsegu 55 efektivnih ur mesečno.
2. člen 
Občinski svet Občine Dobje daje soglasje k ekonomski ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialne oskrbe na domu,
– ob delovnikih (od ponedeljka do petka) v višini 17,54 EUR za efektivno uro
– za storitve opravljene v nedeljo ali v nočnem času v višini 17,14 EUR za efektivno uro in
– na dan državnega praznika ali dela prostega dne v višini 17,14 EUR za efektivno uro.
3. člen 
Za uporabnike storitve socialne oskrbe na domu znaša cena za efektivno uro socialne oskrbe, ob delovnikih 5,34 EUR, kar predstavlja 30,45 % ekonomske cene. Razliko do ekonomske cene v višini 12,20 EUR subvencionira Občina Dobje, kar predstavlja 69,55 % ekonomske cene.
4. člen 
Cena ure socialne oskrbe na domu, opravljene v nedeljo ali v nočnem času in na dan državnega praznika ali dela prostega dne, za uporabnike znaša 6,86 EUR, kar predstavlja 40 % ekonomske cene.
Razliko do ekonomske cene v višini 10,28 EUR subvencionira Občina Dobje, kar predstavlja 60 % ekonomske cene.
5. člen 
Z dnem veljave tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Dobje št.: 122-0002/2016 z dne 18. 3. 2016.
6. člen 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi. Objavi se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 122-0005/2017
Dobje, dne 13. julija 2017
Župan 
Občine Dobje 
Franc Leskovšek l.r.