Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2017 z dne 5. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2017 z dne 5. 5. 2017

Kazalo

1257. Pravilnik o spremembi Pravilnika o postopku obremenjevanja nepremičnin v lasti Občine Žalec, stran 3513.

  
Na podlagi 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 20. aprila 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o postopku obremenjevanja nepremičnin v lasti Občine Žalec 
1. člen 
V Pravilniku o postopku obremenjevanja nepremičnin v lasti Občine Žalec (Uradni list RS, št. 81/11) se spremeni 7. člen, tako da se glasi:
Višina odškodnine zaradi ustanovitve posamezne služnostne pravice za čas uporabe se izračuna glede na m2 obremenitve nepremičnine s to služnostjo in znaša:
Lega
Nadomestilo/m2
obremenitve (EUR/m2)
A. STAVBNA ZEMLJIŠČA
I. območje
13,04
II. območje
10,47
III. območje
8,42
B. OSTALA ZEMLJIŠČA
kmetijska zemljišča
0,61
gozdna zemljišča
0,18
Območja so določena v 8. členu Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 87/16).
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 464-04-0048/2017
Žalec, dne 20. aprila 2017
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.