Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2017 z dne 24. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2017 z dne 24. 3. 2017

Kazalo

666. Sklep o imenovanju članov Sveta za radiodifuzijo, stran 1909.

  
Na podlagi 100. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16 in 39/16) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) je Državni zbor na seji 22. marca 2017 sprejel
S K L E P 
o imenovanju članov Sveta za radiodifuzijo 
Za člane Sveta za radiodifuzijo se za dobo petih let imenujejo:
Jure GODLER
mag. Rina KLINAR
mag. Mitja KREGAR
Aleš LIPIČNIK
Gorazd ŠKRABAR
Samo ŠTER
Rok TOMAŽINČIČ.
Mandat začne teči 28. 4. 2017.
Št. 010-02/17-1/34
Ljubljana, dne 22. marca 2017
EPA 1853-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik