Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2016 z dne 21. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2016 z dne 21. 10. 2016

Kazalo

2808. Pravilnik za valorizacijo oseb zasebnega prava, ki so na podlagi zakona pridobile status delovanja v javnem interesu, stran 9047.

  
Na podlagi četrtega odstavka 50.b člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06, 24/14 – odl. US in 51/14) minister, pristojen za kulturo, izdaja
P R A V I L N I K 
za valorizacijo oseb zasebnega prava, ki so na podlagi zakona pridobile status delovanja v javnem interesu 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(1) Ta pravilnik določa kriterije za valorizacijo oseb zasebnega prava, ki so na podlagi področnih zakonov pridobile status delovanja v javnem interesu.
(2) Osebe zasebnega prava, ki so na podlagi področnih zakonov pridobile status delovanja v javnem interesu (v nadaljevanju: osebe zasebnega prava, ki delujejo v javnem interesu), so društva in druge pravne osebe zasebnega prava, ki delujejo v javnem interesu in za katere se ugotovi širša družbena korist arhivskega gradiva, ki nastaja pri njihovem delovanju.
II. VALORIZACIJA OSEB ZASEBNEGA PRAVA, KI DELUJEJO V JAVNEM INTERESU 
2. člen 
(1) Osebe zasebnega prava, ki delujejo v javnem interesu, se valorizirajo glede na pomen celote gradiva, ki nastaja pri njihovem delovanju.
(2) Lastnosti arhivskega gradiva ima tisti del dokumentarnega gradiva, ki se nanaša na delovanje v javnem interesu.
3. člen 
Kriteriji za valorizacijo so naslednji:
– pomen dejavnosti in funkcij osebe zasebnega prava, ki deluje v javnem interesu, glede na njeno vlogo, tradicijo in vrednost za območje, na katerem deluje,
– pomen osebe zasebnega prava, ki deluje v javnem interesu, kot osrednje, razvojne in podporne organizacije na področju, na katerem deluje, oziroma osrednji pomen za območje, na katerem deluje,
– velikost osebe zasebnega prava, ki deluje v javnem interesu, glede na število članov v primerjavi z istovrstnimi osebami zasebnega prava oziroma njena sorazmerno razvejana aktivnost v primerjavi z drugimi istovrstnimi osebami,
– obseg delovanja osebe zasebnega prava, ki deluje v javnem interesu, ki presega običajno delovanje istovrstnih oseb oziroma njena posebna usmeritev v dejavnosti istovrstnih oseb zasebnega prava, ki delujejo v javnem interesu,
– sodelovanje in povezanost osebe zasebnega prava, ki deluje v javnem interesu, z javnopravnimi osebami na področju, na katerem deluje, in sicer pri pripravi zakonskih podlag ali dajanju smernic za razvoj dejavnosti na področju, na katerem deluje,
– primerna zastopanost oseb zasebnega prava, ki delujejo v javnem interesu, na vseh področjih, ki jih določa veljavna zakonodaja (kriterij reprezentativnosti),
– primerna zastopanost istovrstnih oseb zasebnega prava, ki delujejo v javnem interesu, na vseh nivojih.
III. KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-12/2016-22
Ljubljana, dne 14. oktobra 2016
EVA 2016-3340-0026
Anton Peršak l.r.
Minister 
za kulturo