Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2016 z dne 8. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2016 z dne 8. 1. 2016

Kazalo

1. Pravilnik o obrazcih za prijavo in odjavo iz registra zavarovancev, stran 1.

  
Na podlagi 11. člena Zakona o premostitvenem zavarovanju poklicnih in vrhunskih športnikov (Uradni list RS, št. 82/15) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o obrazcih za prijavo in odjavo iz registra zavarovancev 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
S tem pravilnikom se določijo vrsta, vsebina in oblika obrazcev za vodenje registra zavarovancev.
2. člen 
(vrste in oblika obrazcev) 
(1) Obrazci javnih listin iz prejšnjega člena, ki so kot priloga sestavni del tega pravilnika, so:
– obrazec o prijavi zavarovanca v register zavarovancev s strani delodajalca,
– obrazec o prijavi zavarovanca v register zavarovancev in
– obrazec o odjavi zavarovanca iz registra zavarovancev.
(2) Obrazci iz prejšnjega odstavka so velikosti 210 x 297 mm, A4 formata. Tiskajo se v enobarvnem tisku.
3. člen 
(uveljavitev pravilnika) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2016.
Št. 0070-86/2015/10
Ljubljana, dne 6. januarja 2016
EVA 2015-3330-0065
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport