Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2015 z dne 24. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2015 z dne 24. 12. 2015

Kazalo

4114. Uredba o določitvi višine in začetku plačevanja obveznega prispevka za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance sektorja pridelave in predelave mesa za goveje in perutninsko meso, stran 13444.

  
Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 9. člena Zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov (Uradni list RS, št. 26/11 in 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o določitvi višine in začetku plačevanja obveznega prispevka za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance sektorja pridelave in predelave mesa za goveje in perutninsko meso 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba določa višino in začetek plačevanja obveznega prispevka za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov (v nadaljnjem besedilu: prispevek) za zavezance iz sektorja pridelave in predelave mesa za goveje in perutninsko meso (v nadaljnjem besedilu: sektor mesa za goveje in perutninsko meso).
2. člen 
(plačevanje prispevka) 
Prispevek se plačuje za obdobje od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2018.
3. člen 
(višina prispevka za govedo do prvega leta starosti) 
(1) Prispevek za goveje meso za govedo do enega leta starosti znaša 0,70 eura na glavo živali.
(2) Prispevek iz prejšnjega odstavka zavezanca obračunata do polovice vrednosti, tako da znaša:
– za nosilca kmetijskega gospodarstva 0,35 eura na glavo živali,
– za kupca 0,35 eura na glavo živali.
4. člen 
(višina prispevka za govedo nad prvim letom starosti) 
(1) Prispevek za goveje meso za govedo nad prvim letom starosti znaša 2,40 eura na glavo živali.
(2) Prispevek iz prejšnjega odstavka zavezanca obračunata do polovice vrednosti, tako da znaša:
– za nosilca kmetijskega gospodarstva 1,20 eura na glavo živali,
– za kupca 1,20 eura na glavo živali.
5. člen 
(višina prispevka za perutnino) 
(1) Prispevek za perutninsko meso za perutnino znaša 0,003 eura na glavo živali.
(2) Prispevek iz prejšnjega odstavka zavezanca obračunata do polovice vrednosti, tako da znaša:
– za nosilca kmetijskega gospodarstva 0,0015 eura na glavo živali,
– za kupca 0,0015 eura na glavo živali.
6. člen 
(sektorska navodila za plačilo prispevka za sektor mesa za goveje in perutninsko meso)
Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, pripravi sektorska navodila za plačilo prispevka in jih objavi na svojih spletnih straneh najpozneje en mesec pred dnevom začetka plačevanja prispevka.
7. člen 
(začetek plačevanja) 
(1) Prispevek se začne plačevati prvi dan naslednjega meseca po objavi obvestila o pridobitvi sklepa Evropske komisije o združljivosti sheme državne pomoči za promocijo.
(2) Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavi obvestilo iz prejšnjega odstavka v Uradnem listu Republike Slovenije.
8. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-35/2015
Ljubljana, dne 23. decembra 2015
EVA 2015-2330-0131
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik