Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2015 z dne 10. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2015 z dne 10. 4. 2015

Kazalo

1061. Uredba o določitvi najvišjih cen prevoza potnikov po železnici v notranjem potniškem prometu, stran 2817.

Na podlagi 8. člena in 1. točke 9. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) v zvezi z 2. členom Uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00 in 17/04), izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi najvišjih cen prevoza potnikov po železnici v notranjem potniškem prometu
1. člen
Cene prevoza potnikov po železnici v notranjem potniškem prometu, ki so bile oblikovane v skladu s predpisi in so veljale na trgu na dan 14. april 2015, se določijo kot najvišje.
2. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o določitvi najvišjih cen prevoza potnikov po železnici v notranjem potniškem prometu (Uradni list RS, št. 25/14).
3. člen
Ta uredba začne veljati 15. aprila 2015.
Št. 00726-4/2015
Ljubljana, dne 9. aprila 2015
EVA 2015-2130-0008
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik