Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2014 z dne 28. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2014 z dne 28. 2. 2014

Kazalo

458. Sklep o vzgojnem programu za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, stran 1576.

Na podlagi 15. in 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 118/06 - ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF in 57/12 - ZPCP-2D) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje sprejel
S K L E P
o vzgojnem programu za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami
1. člen
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 162. seji dne 13. 2. 2014 sprejel Vzgojni program za gibalno ovirane otroke in mladostnike v dnevni obliki usposabljanja.
2. člen
Vzgojni program iz 1. člena objavi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na svoji spletni strani.
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-22/2014/1
Ljubljana, dne 13. februarja 2014
EVA 2014-3330-0015
Janez Mežan l.r.
predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje