Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2014 z dne 31. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2014 z dne 31. 1. 2014

Kazalo

173. Odredba o sprejemu izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja Kemijski tehnik (DV), stran 547.

Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja
O D R E D B O
o sprejemu izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja Kemijski tehnik (DV)
1. člen
Na podlagi sklepa Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetega na 144. seji, dne 22. 11. 2013, minister, pristojen za izobraževanje, sprejme izobraževalni program srednjega strokovnega izobraževanja Kemijski tehnik (DV), za pridobitev naziva srednje strokovne izobrazbe kemijski tehnik/kemijska tehnica, prilagojen za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v Prekmurju, KLASIUS-SRV 15001, KLASIUS-P 5240.
2. člen
(1) Izobraževalni program iz prejšnjega člena Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavi na svoji spletni strani.
(2) Izobraževalni program iz prejšnjega člena se začne izvajati s šolskim letom 2014/2015.
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-5/2014
Ljubljana, dne 13. januarja 2014
EVA 2014-3330-0001
dr. Jernej Pikalo l.r.
Minister
za izobraževanje, znanost in šport