Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2011 z dne 10. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2011 z dne 10. 6. 2011

Kazalo

2177. Popravek Pravilnika o izvajanju strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja občinskih redarjev, stran 6108.

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09 in 38/10 – ZUKN) dajem
P O P R A V E K
Pravilnika o izvajanju strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja občinskih redarjev
V Pravilniku o izvajanju strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja občinskih redarjev, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 24/11 z dne 1. 4. 2011, se napačno oštevilčenje prilog 1 in 2 popravi tako, da priloga 1 postane priloga 2, priloga 2 pa priloga 1 in se pravilno glasita:
Priloga 1: Program strokovnega usposabljanja občinskih redarjev
Priloga 2: Program obdobnega strokovnega izpopolnjevanja občinskih redarjev
Št. 007-477/2010/42
Ljubljana, dne 8. junija 2011
EVA 2010-1711-0042
Katarina Kresal l.r.
Ministrica
za notranje zadeve