Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2010 z dne 30. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2010 z dne 30. 7. 2010

Kazalo

3453. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o naseljih v Občini Novo mesto, stran 9410.

Na podlagi 3. člena Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 108/06 – uradno prečiščeno besedilo), 17. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (ZDOIONUS, Uradni list RS, št. 25/08) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto – uradno prečiščeno besedilo (Statut MONM-UPB-2, Uradni list RS, št. 96/08) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 31. seji dne 15. 7. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o naseljih v Občini Novo mesto
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o naseljih v Občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 8/93 in 92/07) – v nadaljevanju: odlok.
2. člen
Za 1.a členom odloka se doda nov 1.b člen, ki se glasi:
»1.b člen
(1) Območje naselja Novo mesto se razširi na območje naselja Dolenje Kamenje, s čimer se zmanjša naselje Dolenje Kamenje na naslednjih nepremičninah:
KO Daljni Vrh, parc. št.: 61/1 in 62/1.
KO Zagorica, parc. št.: 188, 193/1, 209/1, 209/10, 280, 281, 282, 2200, 278, 279, 275, 276, 277, 274/1, 274/2, 274/3, 274/4, 274/6, 274/5, 274/7, 274/8, 274/10, 274/9, 273/4, 274/11, 274/12, 212/2, 212/1, 215/2, 232, 233, 236, 237, 238/1, 239/2, 242/5, 236, 237, 238/2, 2201/8, 2224/5, 209/8, 189/1, 209/11, 287/4, 189/3, 190/1, 190/2, 189/2, 192/2, 2224/7, 2223/5, 193/4, 289/3, 2199/8, 2199/10, 285/3, 285/4, 196/3, 285/5, 287/2, 290/10, 290/11, 2198/3, 2198/4, 2224/6, 235/8, 235/9, 240/3, 242/9, 242/13, 243/1, 248, 2202/4, 239/4, 242/7, 242/8, 240/4, 2202/6, 242/10, 247/1, 247/2, 242/14, 243/2, 246/1, 246/5, 2202/3, 251/3, 251/6, 251/8, 252/3, 253/1, 253/2, 258/3, 2201/5, 2201/7, 256/2, 256/1, 2199/11, 2223/6, 210/2, 2202/5, 228, 227/2, 208/2, 209/9, 229/3, 229/4, 2201/9, 205/3, 217/4, 220/6, 220/4, 205/4, 2199/12, 223/2, 263, 2201/2, 229/1, 230/3, 230/4, 230/5, 234/4, 234/5, 235/7, 235/6, 224/2, 264, 224/1, 197/1, 202/2, 284/2, 203/1, 203/2, 222/1, 222/2, 202/1, 196/5, 284/1, 287/3, 223/1, 260/8, 262/2, 262/3, 245/1, 252/4, 246/3, 251/4, 251/7, 260/9, 260/7, 261/3, 261/4, 260/6, 262/6, 269/1, 269/2, 271/3, 271/4, 262/5, 258/4, 260/10, 260/11, 271/2, 2201/6, 245/3, 268/2, 268/1, 283, 196/6, 195/2, 196/4, 2199/9, 197/2, 261/5, 246/4, 251/5, 272/2, 244/1, 267, 235/1, 270, 235/5, 2201/4, 240/1, 272/1, 241/1, 241/2, 234/2, 244/2, 272/3, 260/5, 273/1, 272/4, 252/2, 273/2, 260/2, 258/2, 272/5, 273/3, 171, 210/4, 175, 210/3, 209/7, 209/6, 195/1, 208/1, 207/2, 207/1, 205/2, 220/3, 217/3, 194/1, 198, 285/1, 215/1, 204, 226, 221/1, 227/1, 230/1, 221/2, 234/1, 273/1, 273/6, 273/5, 273/4, 188, 209/4, 209/5, 209/2, 209/3, 2199/6, 288, 193/3, 286, 245/4, 242/11, 242/12, 239/3, 242/3, 217/1, 220/5, 201, 194/2, 193/5, 235/3 in 262/4.
(2) Območje naselja Novo mesto se razširi na območje naselja Ždinja vas, s čimer se zmanjša naselje Ždinja vas na naslednjih nepremičninah:
KO Daljni Vrh, parc. št.: 72, 75 in 76.
KO Ždinja vas, parc. št.: 736/5, 736/1, 740, 741, 742/2, 742/1, 745, 751, 754, 756, 759, 2528, 824/1, 811, 829, 824/2, 2529/3, 837/4, 886/2, 887/2, 966, 886/1, 837/2, 838/2, 876, 839/3, 837/3, 967, 840/2, 838/1, 968, 887/3, 875/1, 854/2, 850/2, 855/3, 854/2, 856/3, 983/1, 868/1, 857/4, 855/2, 869/2, 858/3, 856/2, 857/1, 859/3, 858/2, 860/3, 969/1, 859/2, 868/2, 994/1, 861/3, 2034, 1005/7, 2034, 2033, 2032/2, 2032/1, 2036, 2040, 2518/2, 2045/2, 2045/1, 2516/1, 840/1, 847/3, 848/2, 849/2, 2539, 839/1, 839/5, 2516/4, 839/4, 2516/2, 2531/1, 2531/2, 2531/3, 2518/3, 2538, 844/1, 844/5, 844/6, 2516/3, 2533/2, 2537, 2516/5, 2518/3, 844/3, 2516/5, 2516/5, 2517, 2517, 2533/1, 2518/4, 2041/1, 2493/3, 813, 2045/3, 2041/2, 2041/2, 2518/1, 2529/2, 887/1, 837/1, 887/1, 835, 894/1, 895/2, 896, 889, 830, 832, 821, 2498, 822, 895/2, 832, 2536, 2529/1, 823, 835, 834, 895/1, 890/2, 890/1, 891, 843/2, 873/1, 870, 873/2, 884/2, 972/1, 878/1, 975/1, 2535, 886/3, 2529/3, 881/2, 843/1, 879/1, 881/2, 879/2, 884/1, 2532, 878/2, 2534, 881/1, 976/1, 980/1, 875/2, 869/1, 873/3, 852/1, 851/4, 852/1, 851/3, 853/1, 868/1, 853/1, 1020/6, 999/4, 1001/3, 862/3, 860/2, 863/3, 864/3, 865/3, 861/2, 995/1, 866/3, 862/2, 1000/1, 968, 863/2, 972/2, 970/2, 864/2, 975/2, 970/1, 980/3, 984/2, 971/1, 984/1, 985/2, 989/2, 988/1, 1001/2, 1020/7, 994/2, 986/2, 995/2, 985/1, 1000/2, 988/2, 987/2, 999/3, 986/1, 987/1, 1005/6, 995/3, 1000/3, 994/3, 983/2, 989/1, 971/2, 865/2, 866/1, 969/2, 1020/5, 1020/5, 1020/4, 1020/5, 2530, 766, 2492/1 del, 2496 del, 2494 del, 990 del, 1001/1 del, 999/1 del, 1005/1 del, 1020/1 del in 1020/2 del.
KO Bršljin, parc. št.: 1283/2, 1284/2, 1287/2, 1283/3, 1284/3, 1285/3, 1286/3, 1285/2, 1286/2, 1285/1, 1286/1, 1287/1, 1289/2, 1097/1, 1266/1, 1267/1, 1271/1, 1272/1, 1277/1, 1279/2, 1279/3, 1280/2, 1281/2, 1282/2, 1272/2, 1274/2, 1275/2, 1276/2, 1276/3, 1277/2, 1278/2, 1266/2, 1268/3, 1269/3, 1270/3, 1267/2, 1269/2, 1270/2, 1267/4, 1268/2, 1261, 1263/2, 1264, 1267/3, 1271/2, 1275/1, 1276/1, 1278/1, 1279/1, 1280/3, 1281/1, 1281/3, 1282/1, 1282/3, 1283/1, 1280/1, 1284/1, 1268/1, 1269/1, 1270/1, 1273/1, 1274/1, 1273/2, 1263/1, 1262/2, 1262/1, 1274/3, 1275/3, 1289/3, 794/2, 795/2, 1100/2, 795/1, 1289/1, 795/3, 1265 in 1111.
(3) Območje naselja Novo mesto se razširi na območje naselja Sevno s čimer se zmanjša naselje Sevno na naslednjih nepremičninah:
KO Ždinja vas, parc. št.: 2026, 2030/1, 2031/2, 2037/2, 2059, 2030/2, 2026/2, 2037/3, 2059, 2060/1, 2061, 2057/1, 2057/1, 2030/3, 2025, 2039, 2057/2, 2057/2, 2038, 2060/2, 2026/2, 2057/2, 2057/2, 2060/3, 2471 del, 2025, 2031/1 in 2037/1.
(4) Območje naselja Novo mesto se razširi na območje naselja Mala Cikava s čimer se zmanjša naselje Mala Cikava na naslednjih nepremičninah:
KO Potov Vrh, parc. št.: 1719/8 del in 1830/1 del.
KO Smolenja vas, parc. št.: 2074, 2145, 2146 del, 2148, 2183/1, 2141/1, 2141/1, 2141/2, 2075, 2159/3, 2183/1 del, 2156, 2159/4, 2155, 2068, 2071, 2069, 2062, 2065, 2073, 2072, 2153, 2154, 2150/4, 2150/2, 2158, 2150/1, 2150/3, 2152, 2157 in 2149/1.
(5) Območje naselja Novo mesto se razširi na območje naselja Črmošnjice pri Stopičah, s čimer se zmanjša naselje Črmošnjice pri Stopičah na naslednjih nepremičninah:
KO Stopiče, parc. št.: 1925/86 del, 1925/2, 1925/85, 1925/87, 1925/14 del, 1925/16, 1925/9 del, 1925/3 del, 1925/10 del in 1925/84.
(6) Območje naselja Novo mesto se razširi na območje naselja Škrjanče pri Novem mestu, s čimer se zmanjša naselje Škrjanče pri Novem mestu na naslednjih nepremičninah:
KO Šmihel pri Novem mestu, parc. št.: 564/1 in 561/2.
KO Gotna vas, parc. št.: 1010/2.
KO Veliki Podljuben, parc. št.: 1112/13, 1112/13, 1170, 1175, 1114/3, 1156/1, 1156/3, 2110/3, 2110/5, 1155/3, 1155/4, 1157/12, 1114/2, 1114/2, 1157/6, 1157/10, 1157/13, 1157/2, 1157/11, 1157/7, 1161/3, 1161/4, 1155/1, 1156/6, 1156/7, 2110/4, 1149/19, 2065/6, 1149/11, 1156/5, 1156/4, 2110/3, 1114/4, 1149/15, 1149/22, 1149/24, 1149/28, 1149/17, 1149/18, 1157/5, 1157/3, 1157/4, 1157/9, 1149/14, 1114/3, 1114/3, 2110/1, 1114/5, 1149/25, 1149/26, 1149/27, 1149/20, 1149/21, 1149/29, 1149/16, 1149/12, 1149/13, 1149/23, 1114/3, 1114/3, 1149/10, 1149/9, 1114/3, 1112/4, 1157/8, 1166/2, 1157/1, 1160/1, 1160/2, 1161/2, 1165/2, 1166/1, 1112/3, 1165/1, 1112/14, 1112/15, 2067/5, 1112/5, 1109/2, 1112/6, 1112/9, 1112/10, 1112/11, 1112/12, 1112/7, 2065/4, 2065/5, 1112/8, 1106/1, 1116, 1137/1 del, 2065/3 del, 2067/4 del, 1162/2 del, 1162/3 del, 1101/1 del, 1101/2 del in 1102/1 del.
(7) Območje naselja Novo mesto se razširi na območje naselja Češča vas, s čimer se zmanjša naselje Češča vas na naslednjih nepremičninah:
KO Gorenja Straža, parc. št.: 2097/6, 2097/5, 2087/7, 2093, 2099/4, 2099/3, 2099/6, 2099/2, 2096/4, 2096/4, 2096/4, 2099/5, 200 del, 2096/4, 2096/4, 2096/4, 2089, 2092/3, 2092/2, 2086/6, 2099/1, 2100, 2100, 2100 in 2097/3.
(8) Območje naselja Novo mesto se razširi na območje naselja Prečna, s čimer se zmanjša naselje Prečna na naslednjih nepremičninah:
KO Prečna, parc. št.: 3086 del, 3084, 424/13, 424/18, 424/16, 424/15, 424/14, 424/17, 425/4, 425/3, 425/8, 425/7, 425/9, 425/2, 425/1, 425/10, 425/6, 425/5, 1039, 430/3, 427/2 in 427/1.
(9) Območje naselja Novo mesto se razširi na območje naselja Kuzarjev Kal, s čimer se zmanjša naselje Kuzarjev Kal na naslednjih nepremičninah:
KO Prečna, parc. št.: 3160/10, 428/91, 428/30, 3160/9, 428/92, 428/86, 3160/8, 428/32, 428/93, 428/33, 428/35, 3160/7, 3160/6, 428/84, 3085, 3160/5, 428/36, 428/52, 428/37, 3086 del, 3160/1 del, 426/30, 426/30, 428/57, 426/25, 428/58, 426/13, 428/59, 426/26, 428/60, 428/61, 428/62, 428/63, 428/99, 3105/8, 428/67, 3105/9, 426/4, 426/29, 426/29, 428/98, 426/2, 426/1, 3160/4, 426/5, 428/51, 426/6, 428/50, 426/7, 426/10, 426/11, 426/31, 426/15, 428/66, 428/64, 426/28, 3160/2, 426/3, 428/65, 426/16, 426/17, 426/18, 426/19, 3160/3, 426/21, 428/49 del, 426/22, 426/23, 426/24, 426/32, 426/33, 428/53, 428/54, 428/55 in 428/56.
(10) Območje naselja Novo mesto se razširi na območje naselja Hudo, s čimer se zmanjša naselje Hudo na naslednjih nepremičninah:
KO Prečna, parc. št.: 3160/1 del.
KO Daljni Vrh, parc. št.: 2664/3, 1944/3, 1943/2, 1944/1, 1942, 1950/1, 1950/1, 1950/1, 1950/1, 1956/1, 1959/2, 1957, 1956/3, 1954, 1953, 1952, 1970, 1950/2, 1950/3, 1958/3, 1956/2, 1949/2, 1970, 1949/3, 1958/1 in 2664/1.
Novonastale meje območja Novo mesto so razvidne iz grafičnega prikaza, ki je sestavni del tega odloka.«
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3506-2/2009
Novo mesto, dne 15. julija 2010
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost