Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2009 z dne 29. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2009 z dne 29. 9. 2009

Kazalo

3290. Pravilnik o prenehanju uporabe določenih predpisov s področja letalstva, stran 10170.

Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US,126/07 – ZUP-E in 48/09) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o prenehanju uporabe določenih predpisov s področja letalstva
1. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati naslednji predpisi:
1. Odlok o načinu izvajanja 208. in 209. člena Zakona o zračni plovbi (Uradni list SFRJ, št. 17/87),
2. Odredba o minimumu opreme za kontrolo zrakoplovov, potnikov, prtljage in blaga (Uradni list SFRJ, št. 12/75),
3. Pravilnik o prevozu otrok v javnem prevozu v zračnem prometu (Uradni list SFRJ, št. 2/87) in
4. Pravilnik o pogojih za prevoz živali v javnem prevozu v zračnem prometu (Uradni list SFRJ, št. 42/88, 45/88 – popr. in 57/90).
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-148/2009/10
Ljubljana, dne 30. julija 2009
EVA 2009-2411-0055
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet