Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2006 z dne 15. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2006 z dne 15. 12. 2006

Kazalo

5566. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Žužemberk v letu 2007, stran 14666.

Na podlagi drugega odstavka 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in dopolnitve) je župan Občine Žužemberk dne 8. 12. 2006 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Žužemberk v letu 2007
1. člen
Do sprejetja Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2007 se financiranje potreb posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov začasno nadaljuje na podlagi proračuna občine za leto 2006.
2. člen
Začasno financiranje se nadaljuje na podlagi proračuna občine za leto 2006 in lahko traja najdlje do 31. 3. 2007.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju proračuna za preteklo leto.
V okviru začasnega financiranja se dovoljuje financiranje investicij v teku, ne sme pa začeti izvajati novih programov in nalog.
4. člen
Prihodki in odhodki, ki bodo doseženi in izvršeni v času začasnega financiranja, so sestavni del Proračuna Občine Žužemberk za leto 2007.
5. člen
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.
Št. 410-2643/2006-200
Žužemberk, dne 8. decembra 2006
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.