Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2006 z dne 7. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2006 z dne 7. 4. 2006

Kazalo

1529. Pravilnik o sejninah in povračilu stroškov članom Komisije za zaščito ogroženih oseb, stran 3929.

Na podlagi petega odstavka 7. člena Zakona o zaščiti prič (Uradni list RS, št. 113/05) izdaja minister za notranje zadeve, v soglasju z ministrom za pravosodje
P R A V I L N I K
o sejninah in povračilu stroškov članom Komisije za zaščito ogroženih oseb
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa višino sejnin in povračilo dejanskih stroškov sodelovanja pri delu v Komisiji za zaščito ogroženih oseb (v nadaljnjem besedilu: komisija).
II. SEJNINE IN POVRAČILA STROŠKOV
2. člen
Za udeležbo na seji komisije, ki traja do tri ure, pripada vsakemu članu in njihovim namestnikom sejnina v neto znesku 15.000 tolarjev, predsedniku oziroma njegovemu namestniku pa 20.000 tolarjev. Za daljše seje jim pripada za vsako začeto uro sejnina, preračunana na eno uro v dvojnem znesku.
3. člen
Člani komisije in njihovi namestniki imajo pravico do povračila stroškov v zvezi z udeležbo na sejah (dnevnice in povračila stroškov prevoza) v skladu s predpisi, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov.
4. člen
Sejnine in povračila stroškov se izplačajo v prvem naslednjem mesecu za seje v preteklem mesecu.
III. KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 7. 2006.
Šifra: 007- 85/2006/05 (22-06)
Ljubljana, dne 29. marca 2006
EVA 2006-1711-0024
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve
 
Soglašam!
dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje