Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2004 z dne 10. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2004 z dne 10. 5. 2004

Kazalo

2444. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka GRADIM SLOVENSKI JEZIK 6, samostojni delovni zvezek za slovenščino - jezik v 5. razredu osemletnega in 6. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja, stran 6987.

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na 67. seji 15. 4. 2004 sprejel
S K L E P
o potrditvi samostojnega delovnega zvezka
GRADIM SLOVENSKI JEZIK 6, samostojni delovni zvezek za slovenščino – jezik v 5. razredu osemletnega in 6. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževanje, devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: slovenščina.
Razred: 6.
Vrsta učnega gradiva: samostojni delovni zvezek.
Avtor: Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Matrina Križaj Ortar, Marja Bešter Turk.
Lektor: Irena Cerar Drašler.
Recenzent: mag. Mateja Hočevar Gregorič, Pavla Strmole.
Likovno-tehnični urednik: Olga Babnik.
Ilustrator: Suzana Bricelj.
Fotograf: Maks Dežman et al.
Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: do izteka osemletnega osnovnošolskega programa, 3 šolska leta za devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Založnik: ZALOŽBA ROKUS, Pot na Fužine 2, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/167
Ljubljana, dne 15. aprila 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje