Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2003 z dne 6. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2003 z dne 6. 11. 2003

Kazalo

4701. Pravilnik o spremembah pravilnika o obrazcih vloge za dodelitev denarnih socialnih pomoči in vrstah dokazov, stran 14700.

Na podlagi drugega odstavka 33.a člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 13/93, 42/94 – odl. US RS, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00, 26/01 in 110/02) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah pravilnika o obrazcih vloge
za dodelitev denarnih socialnih pomoči
in vrstah dokazov
1. člen
V pravilniku o obrazcih vloge za dodelitev denarnih socialnih pomoči in vrstah dokazov (Uradni list RS, št. 68/01 in 69/01 – popr.) se v drugem odstavku 5. člena črtajo prva, druga, tretja in osma alinea.
2. člen
Obrazca DSP in IDP, ki sta sestavni del pravilnika iz prejšnjega člena, se nadomestita z obrazcema DSP in IDP, ki sta sestavni del tega pravilnika.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-01/00-025/03-02
Ljubljana, dne 21. oktobra 2003.
EVA 2003-2611-0025
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve