Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2000 z dne 27. 10. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2000 z dne 27. 10. 2000

Kazalo

4164. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta, stran 10663.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena navodila o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta (Uradni list RS, št. 57/99) je minister za okolje in prostor dne 10. 10. 2000 sprejel
S K L E P
o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta
1
Za katastrske občine 1447 Gorenja Straža, 1484 Šmihel pri Novem mestu in 1495 Toplice se z dnem sprejema tega sklepa začne uporabljati digitalni katastrski načrt kot uradni grafični prikaz podatkov zemljiškega katastra.
2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 453-00-17/00
Ljubljana, dne 10. oktobra 2000.
Minister
za okolje in prostor
dr. Andrej Umek l. r.