Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/1995 z dne 26. 5. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/1995 z dne 26. 5. 1995

Kazalo

1307. Pravilnik o spremembi pravilnika o izdajanju in uporabi upravnih in sodnih kolkov, stran 2027.

Na podlagi tretjega odstavka 28. člena zakona o upravnih taksah (Uradni list SRS, št. 7/72, 23/77, 11/79, 23/82, 18/85, 24/88, 1/90 in Uradni list RS, št. 20/91-I in 12/92) in četrtega odstavka 6. člena zakona o sodnih taksah (Uradni list SRS, št. 1/90 in Uradni list RS, št. 14/91) izdaja minister za finance v soglasju z ministrico za pravosodje
P R A V I L N I K
o spremembi pravilnika o izdajanju in uporabi upravnih in sodnih kolkov
1. člen
V pravilniku o izdajanju in uporabi upravnih in sodnih kolkov (Uradni list RS, št. 17/92) se besedilo 6. člena spremeni tako, da se glasi:
“Naloge prodaje, zamenjave in umika kolkov iz prodaje ter distribucijo za upravne enote opravlja Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (v nadaljnjem besedilu: agencija).
Podrobnejši način izvajanja nalog iz prejšnjega odstavka se določi s pogodbo, ki jo z agencijo sklene Banka Slovenije.”
2. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Kolke prodajajo na drobno podjetja in zasebniki, ki so registrirani za takšno prodajo, upravne enote, lahko pa tudi občine.
Podjetja, zasebniki in občine iz prejšnjega odstavka kupujejo kolke pri agenciji.
Upravne enote pridobivajo kolke pri agenciji brezplačno. Agencija vodi evidenco o brezplačni distribuciji kolkov po posamezni upravni enoti.”
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 417-3/92
Ljubljana, dne 3. maja 1995.
Ministrica za pravosodje
Meta Zupančič l. r.
Minister za finance
Mitja Gaspari l. r.