Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1999 z dne 10. 4. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1999 z dne 10. 4. 1999

Kazalo

1161. Odlok o določitvi javnih športnih objektov v Občini Ilirska Bistrica, stran 2745.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave, št. 18/95) ter 18. in 64. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) je Občinski svet občine Ilirska Bistrica na seji dne 29. 3. 1999 sprejel
O D L O K
o določitvi javnih športnih objektov v Občini Ilirska Bistrica
1. člen
S tem odlokom se določajo nepremičnine in objekti, ki postanejo na dan uveljavitve tega odloka javni športni objekti v Občini Ilirska Bistrica.
Nadalje se s tem odlokom določijo tudi upravljalci opredeljenih športnih objektov.
Opredeljeni javni športni objekti v Občini Ilirska Bistrica z uveljavitvijo tega odloka:
– postanejo ali ostajajo last Občine Ilirska Bistrica;
– ostajajo v lasti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije s pravico uporabe Občine Ilirska Bistrica.
2. člen
Z uveljavitvijo tega odloka postanejo last Občine Ilirska Bistrica opredeljeni športni objekti, ki so bili pred uveljavitvijo odloka družbena lastnina ali last razvojnih skladov.
Last Občine Ilirska Bistrica postanejo tudi zemljišča na katerih stojijo opredeljeni javni športni objekti, ki so bila pred uveljavitvijo odloka družbena zemljišča in so prešla po zakonu o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije v državno last.
Last Občine Ilirska Bistrica postanejo tudi zemljišča na katerih stojijo opredeljeni javni športni objekti katerih zemljiškoknjižni lastnik ni Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, ima pa trenutni zemljiškoknjižni lastnik zemljišče pridobljeno na način, ki zahteva prenos teh zemljišč na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov v skladu z zakonom.
Last Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije s pravico uporabe Občine Ilirska Bistrica ostaja zemljišče na opredeljenih javnih športnih objektih iz 7. člena tega odloka.
Infrastrukturni objekti in funkcionalno zemljišče na opredeljenih javnih športnih objektih iz 6. člena tega odloka postanejo z uveljavitvijo tega odloka last Občine Ilirska Bistrica.
3. člen
Kot javni športni objekti v lasti Občine Ilirska Bistrica in upravljanju javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov se opredelijo:
1. Kompleks športnih igrišč (asfaltno igrišče ter balinišče) s pripadajočim zemljiščem v Jelšanah, parc. št. 1522, k.o. Jelšane (odločba Geodetske uprave št. 45-1/70-91 z dne 7. 1. 1993; prej parc. št. 1516/2 in 1517, k.o. Jelšane), do sedaj družbena lastnina s pravico uporabe Občinska izobraževalna skupnost Ilirska Bistrica.
Upravljalec objekta ostaja v skladu z veljavnim odlokom Osnovna šola Jelšane.
2. Asfaltno športno igrišče s pripadajočim zemljiščem pri Osnovni šoli Rudija Mahniča Brkinca Pregarje, parc. št. 672, k.o. Pregarje, do sedaj last Občine Ilirska Bistrica.
Upravljalec objekta ostaja v skladu z veljavnim odlokom Osnovna šola Rudija Mahniča Brkinca Pregarje.
3. Asfaltno športno igrišče s pripadajočim zemljiščem pri Osnovni šoli Toneta Tomšiča Knežak, parc. št. 386, k.o. Knežak, do sedaj družbena lastnina s pravico uporabe Osnovna šola Toneta Tomšiča Knežak.
Upravljalec objekta ostaja v skladu z veljavnim odlokom Osnovna šola Toneta Tomšiča Knežak.
4. Šolska telovadnica Osnovne šoli Toneta Tomšiča Knežak, parc. št. 387, k.o. Knežak, do sedaj družbena lastnina s pravico uporabe Osnovna šola Toneta Tomšiča Knežak.
Upravljalec objekta ostaja v skladu z veljavnim odlokom Osnovna šola Toneta Tomšiča Knežak.
5. Asfaltno športno igrišče s pripadajočim zemljiščem pri Osnovni šoli Podgora Kuteževo, parc. št. 1301, k.o. Trpčane, do sedaj družbena lastnina s pravico uporabe Občinska izobraževalna skupnost Ilirska Bistrica.
Upravljalec objekta ostaja v skladu z veljavnim odlokom osnovna šola Osnovni šoli Podgora Kuteževo.
6. Šolska telovadnica s pripadajočim zemljiščem Osnovne šole Podgora Kuteževo, parc. št. 1298/2, k.o. Trpčane, do sedaj družbena lastnina s pravico uporabe Občinska izobraževalna skupnost Ilirska Bistrica.
Upravljalec objekta ostaja v skladu z veljavnim odlokom osnovna šola Osnovni šoli Podgora Kuteževo.
7. Šolska telovadnica Osnovne šole Dragotin Kette Ilirska Bistrica, parc. št. 3135, k.o. Trnovo, do sedaj SLP s pravico uporabe Občine Ilirska Bistrica.
Upravljalec objekta ostaja v skladu z veljavnim odlokom osnovna šola Dragotin Kette Ilirska Bistrica.
8. Kompleks športnih igrišč v parku pri Osnovni šoli Dragotin Kette Ilirska Bistrica s pripadajočim zemljiščem, parc. št. 73/3, k.o. Trnovo, do sedaj SLP, pravica uporabe Občina Ilirska Bistrica.
Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane Osnovna šola Dragotin Kette Ilirska Bistrica.
9. Kompleks športnih igrišč (teniški igrišči ter večnamensko asfaltno igrišče) s pripadajočim zemljiščem pri Osnovni šoli Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, parc. št. 455/1, 458/1 in 442/2, vse k.o. Ilirska Bistrica, do sedaj družbena lastnina s pravico uporabe Osnovna šola Dragotin Kette Ilirska Bistrica.
Upravljalec objekta ostaja v skladu z veljavnim odlokom Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica.
10. Športna dvorana s pripadajočim zemljiščem pri Osnovni šoli Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, parc. št. 509, 512/4 in 498, vse k.o. Ilirska Bistrica, do sedaj družbena lastnina s pravico uporabe Osnovna šola Dragotin Kette Ilirska Bistrica.
Upravljalec objekta ostaja v skladu z veljavnim odlokom Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica.
11. Kompleks travnatega športnega igrišča s pomožnimi objekti ter pripadajočim zemljiščem pri Osnovni šoli Rudolfa Ukoviča Podgrad, parc. št. 1156/2, k.o. Podgrad, do sedaj družbena lastnina s pravico uporabe Osnovna šola Podgrad.
Upravljalec objekta ostaja v skladu z veljavnim odlokom Osnovna šola Rudolfa Ukoviča Podgrad.
12. Šolska telovadnica pri Osnovni šoli Rudolfa Ukoviča Podgrad, parc. št. 1161, vse k.o. Podgrad, do sedaj družbena lastnina s pravico uporabe Osnovna šola Podgrad.
Upravljalec objekta ostaja v skladu z veljavnim odlokom Osnovna šola Rudolfa Ukoviča Podgrad.
13. Asfaltno športno igrišče s pripadajočim zemljiščem pri Osnovni šoli Rudolfa Ukoviča Podgrad, parc. št. 1159/1, k.o. Podgrad, do sedaj družbena lastnina s pravico uporabe Osnovna šola Podgrad.
Upravljalec objekta ostaja v skladu z veljavnim odlokom Osnovna šola Rudolfa Ukoviča Podgrad.
4. člen
Kot javni športni objekti v lasti Občine Ilirska Bistrica in upravljanju krajevnih skupnosti se opredelijo:
14. Balinišče s pripadajočim zemljiščem na Gornjem Zemonu, parc. št. 86/6, k.o. Gornji Zemon, do sedaj SLP, obča raba Občine Ilirska Bistrica.
Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane KS Dolnji Zemon.
15. Balinišče s pripadajočim zemljiščem na Dolnjem Zemonu, parc. št. 27, k.o. Dolnji Zemon, do sedaj Hmezad KZ p.o. Ilirska Bistrica – v stečaju.
Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane KS Dolnji Zemon.
16. Balinišče s pripadajočim zemljiščem v Dobropoljah, parc. št. 906, k.o. Dobropolje, do sedaj SLP v upravi Občine Ilirska Bistrica.
Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane KS Rečica.
17. Asfaltno igrišče s pripadajočim zemljiščem v Harijah, parc. št. 43, k.o. Harije, do sedaj Hmezad KZ p.o. Ilirska Bistrica – v stečaju.
Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane KS Harije.
18. Kompleks športnih igrišč (asfaltno igrišče, balinišče) s pripadajočim zemljiščem v Tominjah, parc. št. 809/2, k.o. Tominje, do sedaj SLP.
Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane KS Harije.
19. Travnato nogometno igrišče s pripadajočim zemljiščem na Baču, parc. št. 1777, 1778, obe k.o. Bač, do sedaj Hmezad KZ p.o. Ilirska Bistrica – v stečaju.
Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane KS Knežak.
20. Travnato nogometno igrišče s pripadajočim zemljiščem v Kosezah, parc. št. 704, 905, obe k.o. Koseze, do sedaj družbena lastnina s pravico uporabe Hmezad KZ p.o. Ilirska Bistrica.
Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane KS Koseze.
21. Balinišče s pripadajočim zemljiščem v Sabonjah, parc. št. 1703/2, k.o. Sabonje, do sedaj SLP v splošni rabi, pravica uporabe Občina Ilirska Bistrica.
Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane KS Podgrad.
22. Balinišče s pripadajočim zemljiščem v Podbežah, parc. št. 1467/1, 1467/7, obe k.o. Podbeže, do sedaj SLP v splošni rabi.
Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane KS Podgrad.
23. Balinišče s pripadajočim zemljiščem v Podgradu, parc. št. 1345, k.o. Podgrad, do sedaj SLP s pravico razpolaganja Kmetijska zemljiška skupnost Ilirska Bistrica.
Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane KS Podgrad.
24. Balinišče s pripadajočim zemljiščem na Mali Bukovici, parc. št. 1584/11, k.o. Mala Bukovica, do sedaj javno dobro.
Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane KS Koseze.
25. Balinišče s pripadajočim zemljiščem na Studeni Gori, parc. št. 299, k.o. Studena Gora, do sedaj Občina Ilirska Bistrica.
Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane KS Starod.
26. Balinišče s pripadajočim zemljiščem na Ostrožnem Brdu, parc. št. 489, k.o. Ostrožno Brdo, do sedaj Zavod za gozdove in melioracijo Krasa, Sežana.
Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane KS Ostrožno Brdo.
27. Betonsko igrišče s pripadajočim zemljiščem v Šembijah, parc. št. 1753/8, k.o. Šembije, do sedaj Kmetijsko zemljiška skupnost Ilirska Bistrica.
Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane KS Šembije.
5. člen
Kot javni športni objekti v lasti Občine Ilirska Bistrica in upravljanju športnih društev in njihovih zvez se opredelijo:
28. Balinišče pri Planinskem domu na Sviščakih s pripadajočim zemljiščem, parc. št. 2049/5, k.o. Snežnike, do sedaj SLP.
Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane Planinsko društvo Snežnik Ilirska Bistrica.
29. Kompleks športnih igrišč (štiristezno balinišče z objektom, rokometno asfaltno igrišče, košarkarsko asfaltno igrišče ter bazen) v parku Nade Žagar Ilirska Bistrica s pripadajočim zemljiščem, parc. št. 355/2, 357, 341, 361, 366/1, 1816, vse k.o. Ilirska Bistrica, do sedaj SLP, pravica uporabe Občinska skupščina Ilirska Bistrica.
Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane Športna zveza Ilirska Bistrica.
30. Travnato nogometno igrišče “Kampo“ s pripadajočim zemljiščem, parc. št. 1068/1, k.o. Ilirska Bistrica, do sedaj SLP, pravica uporabe Občinska skupščina Ilirska Bistrica.
Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane Nogometni klub Ilirska Bistrica.
31. Športni kompleks (balinarska hala, travnato igrišče) s pripadajočim zemljiščem v Zabičah, parc. št. 336/8, k.o. Zabiče, do sedaj Družbena lastnina s pravica uporabe Hmezad KZ p.o. Ilirska Bistrica.
Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane Balinarski klub Zabiče.
32. Kompleks balinišč s pomožnim objektom in pripadajočim zemljiščem v Kuteževem, parc. št. 1701, 1706/1, in 124, vse k.o. Trpčane, do sedaj SLP, prej Ljudska šola.
Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane Balinarski klub TIB Terminal Kuteževo.
6. člen
Kot javni športni objekti v lasti Občine Ilirska Bistrica in upravljanju fizičnih in pravnih oseb se opredelijo:
33. Infrastrukturni in pomožni objekti kompleksa smučišč Sviščaki s pripadajočim zemljiščem, parc. št. 2049/1, 1890/1, 1890/2, 2055/2, 2056, 2055/1, 2057, ter 2067/6, vse k.o. Snežnik, do sedaj SLP, upr. GG Postojna.
Upravljalec objekta ostaja v skladu z veljavnim pogodbenim razmerjem podjetje S.A.N.N. d.o.o., Gregorčičeva 24, Ilirska Bistrica.
34. Infrastrukturni in pomožni objekti kompleksa smučišč Mašun s pripadajočim zemljiščem, parc. št. 1855, 1856/1, 1856/2, 1856/3, vse k.o. Snežnik, do sedaj SLP.
Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane Gostilna s prenočišči, Bolčina Erika s.p., Mašun.
35. Balinišče pri gostišču na Mašunu s pripadajočim zemljiščem, parc. št. 2020/3, k.o. Koritnice, do sedaj SLP, pravica uporabe GG Postojna TOZD Gozdarstvo Knežak.
Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane Gostilna s prenočišči, Bolčina Erika s.p., Mašun.
7. člen
Kot javni športni objekti v lasti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov s pravico uporabe Občine Ilirska Bistrica in upravljanju fizičnih ter pravnih oseb se opredelijo:
36. Kompleks smučišč s pripadajočim zemljiščem na Sviščakih (“Sviščaki“,“ Zapušje“, “Udnik“ in poseka med cisterno in Planinskim domom), parc. št. 2049/1, 1890/1, 1890/2, 2055/2, 2056, 2055/1, ter 2057, vse k.o. Snežnik, do sedaj SLP, upr. GG Postojna.
Upravljalec objekta ostaja v skladu z veljavnim pogodbenim razmerjem podjetje S.A.N.N. d.o.o., Gregorčičeva 24, Ilirska Bistrica.
37. Kompleks smučišč s pripadajočim zemljiščem na Mašunu, parc. št. 1855, 1856/1, 1856/2, 1856/3, vse k.o. Snežnik, do sedaj SLP.
Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane Gostilna s prenočišči, Bolčina Erika s.p., Mašun.
8. člen
Status javnega športnega objekta s tem odlokom pridobijo tudi športni objekti v lasti Občine Ilirska Bistrica, Ministrstva za obrambo RS in drugih fizičnih in pravnih oseb ter upravljanju športnih društev in njihovih zvez, in sicer:
38. Športno rekreacijska cona; območje opredeljeno z ureditvenim načrtom za Obrtno industrijsko cono Trnovo (Uradne objave Primorskih novic, št. 34/97), vse k.o. Trnovo, last Občine Ilirska Bistrica, MORS-a ter drugih fizičnih in pravnih oseb.
Last Občine Ilirska Bistrica postanejo objekti in zemljišča, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega, drugega in tretjega odstavka 2. člena tega odloka.
Upravljalec objekta ostaja v skladu z veljavnim pogodbenim razmerjem Športna zveza Ilirska Bistrica.
9. člen
Opredeljeni javni športni objekti se uporabljajo v javno dobro in za namen, za katerega je bil objekt zgrajen in urejen.
Če se javnemu športnemu objektu namembnost spremeni, se mora zagotoviti nadomestni javni športni objekt.
10. člen
Vpis lastninske pravice ter pravice uporabe v zemljiško knjigo ter s tem povezane parcelacije zemljišč bo občinska uprava izvajala postopoma v skladu s sprejetimi proračuni Občine Ilirska Bistrica ter sočasno z aktualnimi pravnimi in upravnimi postopki, ki se nanašajo na opredeljene javne športne objekte.
11. člen
Društva, druge pravne ali fizične osebe lahko uveljavljajo lastninsko pravico na objektu, ki je opredeljen kot javni športni objekt občinskega pomena, če svoj zahtevek priglasijo županu Občine Ilirska Bistrica najpozneje v roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka.
Zahtevke za spremembo upravljalcev javnih športnih objektov lahko društva, druge pravne ali fizične osebe priglasijo županu Občine Ilirska Bistrica najpozneje v roku dveh mesecev od uveljavitve tega odloka.
Občinski svet občine Ilirska Bistrica bo uveljavitev društvene, državne ali zasebne lastnine v skladu s prvim odstavkom tega člena urejal s spremembami in dopolnitvami tega odloka.
S spremembami in dopolnitvami tega odloka bo Občinski svet občine Ilirska Bistrica urejal tudi spremembe upravljalcev javnih športnih objektov.
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 012-3/99-240
Ilirska Bistrica, dne 29. marca 1999.
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Franc Lipolt, dipl. inž. kem. teh. l. r.