Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1999 z dne 2. 4. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1999 z dne 2. 4. 1999

Kazalo

1024. Sklep o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena, stran 2483.

Na podlagi 17. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95) 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in 74/98) ter 64. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) je Občinski svet občine Brežice na 4. seji, dne 22. 3. 1999 sprejel
S K L E P
o določitvi javnih športnih objektov občnsekga pomena
1. člen
S tem sklepom se določi športne objekte, ki postanejo na dan uveljavitve tega sklepa javni športni objekti občinskega pomena.
2. člen
Javni športni objekti občinsekga pomena s tem sklepom postanejo:
Športno rekreativni center Brežice, Cesta bratov Milavcev 18, Brežice
-------------------------------------------------------------------------
Parc. št.     k.o.   Do sedaj v lasti  Opomba
-------------------------------------------------------------------------
650        Črnc   Športna unija Slovenije
651/1       Črnc   Splošno ljudsko premoženje
648/4, 648/5   Črnc   Splošno ljudsko premoženje
151        Brežice Splošno ljudsko premoženje
152        Brežice Splošno ljudsko premoženje
137        Brežice Splošno ljudsko premoženje
138/1, 138/2   Brežice Splošno ljudsko premoženje
140        Brežice Splošno ljudsko premoženje
141        Brežice Splošno ljudsko premoženje
143/1       Brežice Splošno ljudsko premoženje
143/2       Brežice Splošno ljudsko premoženje Na delu parcele
                            so teniška igrišča
144/1 do 144/3  Brežice Splošno ljudsko premoženje
144/9 do 144/11  Brežice Splošno ljudsko premoženje
143/3       Brežice Splošno ljudsko premoženje Prekomejna v k.o.
                            Črnc
144/12 do 144/18 Brežice Splošno ljudsko premoženje Prekomejna v k.o.
                            Črne
498   Brežice Splošno ljudsko premoženje      Prekomejna v k.o.
                            Črnc
166/1  Brežice Družbena lastnina
------------------------------------------------------------------------
3. člen
Športni objekt opredeljen v 2. členu tega sklepa postane s sprejemom tega sklepa lastnina Občine Brežice.
4. člen
Z nepremičninami iz 2. člena tega sklepa upravlja Zavod za šport Brežice v skladu z odlokom o ustanovitvi Zavoda za šport Brežice (Uradni list RS, št. 53/96), razen s teniškimi igrišči, s katerimi upravlja Tenis klub Brežice.
5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 621-2/99
Brežice, dne 22. marca 1999.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.