Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/1995 z dne 23. 6. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/1995 z dne 23. 6. 1995

Kazalo

1710. Odredba o načinu plačevanja posebne takse za prirejanje posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic ter o vsebini in obliki posebne nalepke, stran 2586.

Na podlagi 101. člena zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za finance
O D R E D B O
o načinu plačevanja posebne takse za prirejanje posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic ter o vsebini in obliki posebne nalepke
1. člen
Posebna taksa za prirejanje posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic po zakonu o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95; v nadaljnjem besedilu: zakon) se plačuje na plačilni račun občine iz 102. člena zakona.
Na podlagi dokazila o plačilu posebne takse prejme prireditelj pri pristojni izpostavi republiškega davčnega organa posebno nalepko (v nadaljnjem besedilu: nalepka).
2. člen
Posebna taksa se plačuje za vsak igralni avtomat, ki bo v uporabi, in sicer pred potekom meseca za naslednji mesec.
Za avtomat, ki bo dan v uporabo med mesecem, se taksa plača ob prijavi pri pristojnem davčnem organu, in sicer preden se da v uporabo. V tem primeru se plača taksa v višini kot da bi bil avtomat v uporabi ves mesec.
3. člen
Prireditelj mora zagotoviti, da je nalepka pritrjena na vidnem mestu na avtomatu in zavarovana pred poškodbami ali uničenjem.
Za uničenje ali poškodovanje nalepke odgovarja prireditelj.
4. člen
Nalepka je okrogle oblike, premera 6,5 cm, z barvnim polkrogom, v sredini je zaporedna številka. Na zunanjem krogu je napis “nalepka o plačilu takse za uporabo igralnega avtomata”. V notranjem krogu je napis “Republika Slovenija – Ministrstvo za finance”.
5. člen
Nalepka se izda vsak mesec v drugi barvi, ki jo določi predstojnik republiškega davčnega organa. Nalepka je opremljena s sedemmestno številko, ki je rdeče barve. Pri številki nalepke predstavljata prvi dve številki mesec uporabe, naslednje številke pa zaporedje izdane nalepke.
6. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba o načinu plačevanja posebne takse za prirejanje posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic ter o vsebini in obliki posebne nalepke (Uradni list RS, št. 50/93).
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 471-11/95
Ljubljana, dne 19. junija 1995.
Minister za finance
Mitja Gaspari l. r.