Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2016 z dne 20. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2016 z dne 20. 12. 2016

Kazalo

3527. Sklep o ugotovitvi javnega interesa za ustanovitev brezplačne stavbne pravice, stran 12164.

  
Na podlagi drugega odstavka 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15, 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z Odlokom o opravljanju lekarniške dejavnosti na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 26/14 in 51/14) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 18. redni seji dne 14. decembra 2016 sprejel
S K L E P 
o ugotovitvi javnega interesa za ustanovitev brezplačne stavbne pravice 
I. 
Ugotovi se javni interes za ustanovitev prostorsko omejene brezplačne stavbne pravice na nepremičnini ID ZNAK 1820-31/59-0, v lasti Občine Ivančna Gorica, za namen izvajanja lekarniške dejavnosti.
II. 
Stavbna pravica v javnem interesu se izvaja na delu obstoječega objekta, zgrajenega na podlagi brezplačne stavbne pravice za gradnjo objekta družbenih dejavnosti – lekarne in dodatne zdravstvene ordinacije, ki je bil zgrajen za namen opravljanja lekarniške dejavnosti.
III. 
Vsebina in trajanje stavbne pravice se upoštevajoč zaveze iz obstoječe pogodbe o stavbni pravici na nepremičnini ID ZNAK 1820-31/59-0 določijo s pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice, ki se sklene med Občino Ivančna Gorica in imetnikom stavbne pravice, njena bistvena sestavina pa je namen opravljanja lekarniške dejavnosti v Občini Ivančna Gorica, ki je v javnem interesu.
IV. 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0048/2016-3
Ivančna Gorica, dne 14. decembra 2016
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad l.r.