Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2016 z dne 2. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2016 z dne 2. 12. 2016

Kazalo

3266. Sklep o razrešitvi dosedanje članice in imenovanju nadomestnega člana Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo, stran 11133.

  
Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in desete alineje 16. člena v povezavi s 24. in 28. členom Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 23. redni seji dne 23. 11. 2016 sprejel
S K L E P 
o razrešitvi dosedanje članice in imenovanju nadomestnega člana Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo 
I. 
Tina Kokelj (dekliško Zajec) se razreši z mesta članice Odbora Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica za kmetijstvo in gozdarstvo.
II. 
Za nadomestnega člana Odbora Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica za kmetijstvo in gozdarstvo se imenuje Silvo Praznik.
III. 
Mandat člana Odbora Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica za kmetijstvo in gozdarstvo traja do prenehanja mandatov članov Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica, izvoljenih na volitvah dne 5. 10. 2014.
IV. 
Sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na občinskem svetu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-0025/2014
Ivančna Gorica, dne 23. novembra 2016
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad l.r.