Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2016 z dne 18. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2016 z dne 18. 11. 2016

Kazalo

3107. Sklep o ukinitvi statusa splošno ljudsko premoženje z organom upravljanja Občinski ljudski odbor Kranjska Gora, stran 10211.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odločba US, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 43/2014, 7/2015) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 14. redni seji dne 9. 11. 2016 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa splošno ljudsko premoženje z organom upravljanja Občinski ljudski odbor Kranjska Gora 
I. 
Splošno ljudsko premoženje z organom upravljanja Občinski ljudski odbor Kranjska Gora preneha obstajati na nepremičnini, parc. št. 213/0 k.o. 2168 – Podkoren (ID 2914030).
II. 
Pri nepremičnini, parc. št. 213/0 k.o. 2169 – Podkoren (ID 2914030) se ukine in izbriše status Splošno ljudsko premoženje z organom upravljanja Občinski ljudski odbor Kranjska Gora in se na njej vknjiži lastninska pravica na ime Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1 b, Kranjska Gora, matična številka 5874327.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 47803-18/2016-8
Kranjska Gora, dne 9. novembra 2016
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat l.r.