Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2016 z dne 28. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2016 z dne 28. 10. 2016

Kazalo

2913. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka, stran 9358.

  
Na podlagi četrtega odstavka 18. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec Uradni list RS, št. 25/09, 28/10, 81/11) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 18. oktobra 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka 
1. člen 
S tem pravilnikom se spreminja in dopolnjuje Pravilnik o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 40/13, 63/13, 92/13) (v nadaljevanju: Pravilnik).
2. člen 
V Pravilniku se spremeni 3. člen, tako, da se sedaj glasi:
»(1) Skladno s tem pravilnikom se komunalni prispevek ne plača tudi za priključitev na novo komunalno opremo ali gradnjo stavb s šifro vrste rabe 112 (večstanovanjske stavbe), 113 (stanovanjske stavbe za posebne namene), 12201 (stavbe javne uprave), 126 (stavbe splošnega družbenega pomena), 241 (objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas), 24203 (objekti za ravnanje z odpadki), v kolikor so njihovi investitorji zavodi, ustanove ali podjetja, katerih ustanoviteljica je Občina Žalec ali Republika Slovenija in so namenjene opravljanju javne službe ter niso namenjene nadaljnji prodaji.
(2) V kolikor je Občina Žalec ali Republika Slovenija soustanoviteljica zavoda, ustanove ali podjetja iz predhodne alineje, velja oprostitev plačila le za sorazmerni delež vrednosti komunalnega prispevka, ki se nanaša na soustanoviteljski delež Občine Žalec oziroma Republike Slovenije.«
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 420-07-0005/2013
Žalec, dne 18. oktobra 2016
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.