Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2016 z dne 27. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2016 z dne 27. 5. 2016

Kazalo

1655. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 354/3, k.o. 116 – Hudo, stran 5770.

  
Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odločba US, 120/06 – odločba US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 ZRud-1A, 20/11 – odl. US in 57/12) in 16. ter 95. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 14. seji dne 17. 5. 2016 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 354/3, k.o. 116 – Hudo
I. 
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra na nepremičnini parc. št. 354/3 v izmeri 127 m2 k.o. 1816 – Hudo s tem preneha biti zemljišče s statusom grajenega javnega dobra in postane lastnina Občine Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica.
II. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0052/2012-11-412
Ivančna Gorica, dne 17. maja 2016
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad l.r.