Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016

Kazalo

1259. Sklep o uskladitvi cene storitev »Pomoč družini na domu« za leto 2016, stran 4229.

  
Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/11 – ZSVarPre-A in 57/12), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12), Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13 in 102/15) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 11. redni seji dne 18. 4. 2016 sprejel
S K L E P 
o uskladitvi cene storitev »Pomoč družini na domu« za leto 2016 
1. Cena storitve »Pomoč družini na domu« znaša 18,07 EUR na uro.
2. Subvencija cene storitve »Pomoč družini na domu« iz proračunskih sredstev Občine Brežice znaša 62,80% cene storitve oziroma 11,94 EUR na uro.
3. Cena storitve »Pomoč družini na domu« za uporabnika znaša 6,13 EUR na uro.
4. Z dnem začetka veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o uskladitvi cene za storitev »Pomoč družini na domu« za leto 2015 (Uradni list RS, št. 41/15).
5. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 124-7/2016
Brežice, dne 20. aprila 2016
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan l.r.