Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2016 z dne 18. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2016 z dne 18. 3. 2016

Kazalo

782. Sklep o višini cen programov v Javnem vzgojnovarstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica, stran 2656.

  
Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradno prečiščeno besedilo – UPB2) (Uradni list RS, št. 91/15) na predlog Javnega vzgojnovarstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica, je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 12. redni seji dne 7. 3. 2016 sprejel
S K L E P
o višini cen programov v Javnem vzgojnovarstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica 
1. člen
Cene programov v Javnem vzgojnovarstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica znašajo od 1. 4. 2016 dalje mesečno:
DNEVNI PROGRAM
CENA / OTROKA
1)
I. starostna skupina
438,20 €
2)
II. starostna skupina
327,02 €
3)
Otroci s posebnimi potrebami
936,60 €
2. člen 
V primeru odsotnosti otroka iz vrtca se od cene programa odšteje znesek za neporabljena živila. Dnevni strošek prehrane za otroke, upoštevan v cenah programov, znaša 1,60 EUR. Vrtec pri izstavitvi računa staršem za pretekli mesec odšteje neporabljena živila za vsak dan odsotnosti v sorazmerni višini plačila za program vrtca.
3. člen 
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2016 dalje.
Št. 602-0002/2016
Ivančna Gorica, dne 7. marca 2016
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad l.r.