Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2016 z dne 4. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2016 z dne 4. 3. 2016

Kazalo

624. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kočevje, stran 2183.

  
Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 72. člena ter prvega odstavka 87. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 16. redni seji dne 23. 2. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kočevje 
1. člen 
V prvem odstavku 8. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 16/15) se dodajo štirinajsta, petnajsta in šestnajsta alineja, ki se glasijo:
»– strokovne in tehnične naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na področju civilne zaščite,
– oblikovanje sistema zaščite in reševanja ter skrb za njegovo delovanje,
– priprava obrambnega dokumenta občine ter skrb za njegovo izvajanje.«
2. člen 
V drugem odstavku 13. člena se deveta, deseta in enajsta alineja črtajo.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 100-8/2015-3320
Kočevje, dne 23. februarja 2016
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič l.r.