Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2015 z dne 6. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2015 z dne 6. 7. 2015

Kazalo

2073. Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Škocjan, stran 5578.

  
Na podlagi 6. člena Statuta Občine Škocjan – UPB (Uradni list RS, št. 101/06) in 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) ter občinskih odlokov o izvajanju gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Škocjan je Občinski svet Občine Škocjan na 5. redni seji dne 16. 6. 2015 ob obravnavi predloga cen komunalnih storitev sprejel
S K L E P
o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Škocjan
I.
Občinski svet potrjuje cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Škocjan. Sklep začne veljati 8. dan po objavi v Uradnem listu RS, cene storitev se uporabljajo s 1. dnem naslednjega meseca po veljavnosti sklepa.
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo:
Gospodinjstva in uporabniki 
z nepridobitno dejavnostjo
Uporabniki s pridobitno 
dejavnostjo
Oskrba s pitno vodo
Cena v EUR
Cena v EUR 
z 9,5 % DDV
Cena v EUR
Cena v EUR 
z 9,5 % DDV
Omrežnina na mesec
 
 
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1
9,1608
10,0311
10,0655
11,0217
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3
27,4824
30,0932
30,1965
33,0652
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10
91,6080
100,3108
100,6550
110,2172
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15
137,4120
150,4661
150,9825
165,3258
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50
458,0400
501,5538
503,2750
551,0861
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100
916,0800
1.003,1076
1.006,5500
1.102,1723
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200
1.832,1600
2.006,2152
2.013,1000
2.204,3445
Vodarina v m3
0,7768
0,8506
0,9146
1,0015
Občina subvencionira 15,07 % cene izvajanja storitve oskrbe s pitno vodo za gospodinjstva in uporabnike z neprofitno dejavnostjo.
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne vode za vse uporabnike:
Odvajanje odpadnih voda
Cena v EUR
Cena v EUR 
z 9,5 % DDV
Omrežnina na mesec
 
 
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1
10,2306
11,2025
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3
30,6918
33,6075
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10
102,3060
112,0251
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15
153,4590
168,0376
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50
511,5300
560,1254
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100
1.023,0600
1.120,2507
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200
2.046,1200
2.240,5014
Stroški izvajanja storitve v m3
0,3338
0,3655
Občina subvencionira 40,04 % cene omrežnine odvajanja odpadnih voda za vse uporabnike.
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov:
Zbiranje in odvoz komunalnih in bioloških odpadkov
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Strošek javne infrastrukture na kg
0,0037
0,0041
Stroški izvajanja storitve na kg
0,0836
0,0915
SKUPAJ za kg
0,0873
0,0956
Št. 011-0012/2015
Škocjan, dne 16. junija 2015
Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.