Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2014 z dne 30. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2014 z dne 30. 10. 2014

Kazalo

3254. Sklep o imenovanju podžupanje Občine Brežice, stran 8658.

Na podlagi 33.a in 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF) in 37. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10), izdajam
S K L E P
o imenovanju podžupanje Občine Brežice
1. člen
Za podžupanjo Občine Brežice imenujem Katjo Čanžar, roj. 21. 7. 1984, stanujočo Arnovo selo 32 a, Artiče.
2. člen
Podžupanja bo svojo funkcijo opravljala poklicno.
3. člen
Podžupanja bo pomagala županu pri njegovem delu ter opravljala posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere jo župan pooblasti.
4. člen
Podžupanja nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupanja tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere jo župan pooblasti.
V primeru predčasnega prenehanja mandata župana, podžupanja opravlja funkcijo župana do nastopa mandata novo izvoljenega župana.
5. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od podpisa sklepa dalje.
Št. 108-0003/2014
Brežice, dne 21. oktobra 2014
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.