Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2014 z dne 30. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2014 z dne 30. 10. 2014

Kazalo

3253. Poročilo o izidu drugega kroga rednih volitev župana Občine Beltinci, ki so bile dne 19. 10. 2014, stran 8658.

Na podlagi 41. in 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Beltinci na seji dne 21. 10. 2014 sprejela
P O R O Č I L O
o izidu drugega kroga rednih volitev župana Občine Beltinci, ki so bile dne 19. 10. 2014
Občinska volilna komisija Občine Beltinci je na 14. seji dne 21. 10. 2014 na podlagi zapisnikov volilnih odborov ugotovila izid drugega kroga rednih volitev župana Občine Beltinci, ki so bile 19. 10. 2014.
Na volitvah dne 19. 10. 2014 je imelo pravico glasovati 7130 volivcev. Glasovalo je 3569 ali 50,06 %, od tega 3569 na voliščih vključno s predčasnim glasovanjem in glasovanjem na domu ter 0 po pošti. Nihče ni glasoval s potrdilom UE.
Kandidata za župana sta v vseh treh volilnih enotah dobila naslednje število glasov:
   1. Milan KERMAN         2071 glasov
  2. dr. Matej GOMBOŠI      1476 glasov.
V drugem krogu rednih volitev župana Občine Beltinci je bilo oddanih 3569 glasovnic, od katerih je bilo 22 neveljavnih. Veljavnih je bilo 3547 glasovnic.
Občinska volilna komisija Občine Beltinci je skladno z določbami 107. člena ZLV ugotovila, da je za župana izvoljen naslednji kandidat, ki je prejel večino oddanih veljavnih glasov:
Milan KERMAN, roj. 18. 10. 1952, Bratonci 148 a.
Občinska volilna komisija v postopku kandidiranja ni prejela nobenega ugovora, glasovanje in delo na vseh voliščih oziroma pri delu volilnih odborov je potekalo v skladu z zakonom in ni bilo nobene kršitve volilnih pravil, ki bi lahko vplivale na rezultate volitev.
Št. 041-3/2014-120
Beltinci, dne 21. oktobra 2014
Predsednik
občinske volilne komisije
Gorazd Tivadar l.r.