Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2014 z dne 30. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2014 z dne 30. 10. 2014

Kazalo

3252. Poročilo o izidu rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti Beltinci, Bratonci, Dokležovje, Gančani, Ižakovci, Lipa, Lipovci in Melinci dne 5. 10. 2014, stran 8656.

Na podlagi 41. in 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 45/08 in 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Beltinci na seji dne 7. 10. 2014 sprejela
P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti Beltinci, Bratonci, Dokležovje, Gančani, Ižakovci, Lipa, Lipovci in Melinci dne 5. 10. 2014
Občinska volilna komisija Občine Beltinci je na 12. seji dne 7. 10. 2014 na podlagi zapisnikov volilnih odborov ugotovila naslednji izid volitev članov svetov krajevnih skupnosti Beltinci, Bratonci, Dokležovje, Gančani, Ižakovci, Lipa, Lipovci in Melinci, ki so bile 5. 10. 2014.
 
I. BELTINCI
Volilna komisija je ugotovila:
1. V volilni imenik je vpisanih  2060 volivcev
2. S potrdili je glasovalo      0 volivcev
Skupaj za območje KS Beltinci   2060 volivcev
3. Glasovalo je    1031 volivcev (po imeniku)
4. Po pošti              0 volivcev
5. Predčasno             16 volivcev
 
Skupaj za območje KS Beltinci   1047 volivcev
         (po imeniku, po PTT, predčasno)
6. Vseh oddanih glasovnic 1047 volivcev
Ker so bile prazne oziroma neveljavne iz drugih razlogov, oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo:
7. Neveljavnih 61 glasovnic
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so v svet KS BELTINCI izvoljeni naslednji kandidati, ker so na volitvah 5. 10. 2014 dobili največje število glasov:
1 Roman Činč
2 Elizabeta Zadravec
3 Marko Vöröš
4 Marko Virag
5 Stanislav Glavač
6 Valerija Žalig
7 Tomaž Rous
 
II. BRATONCI
Volilna komisija je ugotovila:
1. V volilni imenik je vpisanih   622 volivcev
2. S potrdili je glasovalo      0 volivcev
Skupaj za območje KS Bratonci    622 volivcev
3. Glasovalo je    407 volivcev (po imeniku)
4. Po pošti              0 volivcev
5. Predčasno              1 volivec
Skupaj za območje KS Bratonci    408 volivcev
         (po imeniku, po PTT, predčasno)
6. Vseh oddanih glasovnic 408 volivcev
Ker so bile prazne oziroma neveljavne iz drugih razlogov, oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo:
7. Neveljavnih 15 glasovnic
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so v svet KS BRATONCI izvoljeni naslednji kandidati, ker so na volitvah 5. 10. 2014 dobili največje število glasov:
1 Mirko Sraka
2 Jožef Kolar
3 Irena Horvat
4 Martin Virag
5 Branko Vöröš
6 Bernarda Poredoš
7 Jožef Sekolovnik
 
III. DOKLEŽOVJE
Volilna komisija je ugotovila:
1. V volilni imenik je vpisanih   793 volivcev
2. S potrdili je glasovalo      0 volivcev
Skupaj za območje KS Dokležovje   793 volivcev
3. Glasovalo je    446 volivcev (po imeniku)
4. Po pošti              0 volivcev
5. Predčasno              3 volivci
Skupaj za območje KS Dokležovje   449 volivcev
         (po imeniku, po PTT, predčasno)
6. Vseh oddanih glasovnic 449 volivcev
Ker so bile prazne oziroma neveljavne iz drugih razlogov, oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo:
7. Neveljavnih 8 glasovnic
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so v svet KS DOKLEŽOVJE izvoljeni naslednji kandidati, ker so na volitvah 5. 10. 2014 dobili največje število glasov:
1 Iztok Sreš
2 Lidija Ropoša
3 Patricija Vrbančič
4 Mateja Cigut
5 Irena Brunec
6 Leon Lopert
7 Mladen Gregor
 
IV. GANČANI
Volilna komisija je ugotovila:
1. V volilni imenik je vpisanih   840 volivcev
2. S potrdili je glasovalo      0 volivcev
Skupaj za območje KS Gančani    840 volivcev
3. Glasovalo je    466 volivcev (po imeniku)
4. Po pošti              0 volivcev
5. Predčasno              3 volivci
Skupaj za območje KS Gančani    469 volivcev
         (po imeniku, po PTT, predčasno)
6. Vseh oddanih glasovnic 469 volivcev
Ker so bile prazne oziroma neveljavne iz drugih razlogov, oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo:
7. Neveljavnih 19 glasovnic
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so v svet KS GANČANI izvoljeni naslednji kandidati, ker so na volitvah 5. 10. 2014 dobili največje število glasov:
1 Igor Bakan
2 Miran Maučec
3 Jožef Vinčec
4 Jožef Palatin
5 Jožica Pucko
6 Damjan Ivanek
7 Bedri Nuhović
 
V. IŽAKOVCI
Volilna komisija je ugotovila:
1. V volilni imenik je vpisanih   692 volivcev
2. S potrdili je glasovalo      0 volivcev
Skupaj za območje KS Ižakovci    692 volivcev
3. Glasovalo je    364 volivcev (po imeniku)
4. Po pošti              0 volivcev
5. Predčasno             0 volivcev
Skupaj za območje KS Ižakovci    364 volivcev
         (po imeniku, po PTT, predčasno)
6. Vseh oddanih glasovnic 364 volivcev
Ker so bile prazne oziroma neveljavne iz drugih razlogov, oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo:
7. Neveljavnih 8 glasovnic
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so v svet KS IŽAKOVCI izvoljeni naslednji kandidati, ker so na volitvah 5. 10. 2014 dobili največje število glasov:
1 Aleš Poredoš
2 Marijan Zver
3 Beno Bernjak
4 Andrej Zorko
5 Draga Vučko
6 Martina Prša
7 Bojan Vereš
 
VI. LIPA
Volilna komisija je ugotovila:
1. V volilni imenik je vpisanih   522 volivcev
2. S potrdili je glasovalo      0 volivcev
Skupaj za območje KS Lipa      522 volivcev
3. Glasovalo je    266 volivcev (po imeniku)
4. Po pošti              0 volivcev
5. Predčasno             0 volivcev
Skupaj za območje KS Lipa      266 volivcev
         (po imeniku, po PTT, predčasno)
6. Vseh oddanih glasovnic 266 volivcev
Ker so bile prazne oziroma neveljavne iz drugih razlogov, oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo:
7. Neveljavnih 10 glasovnic
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so v svet KS LIPA izvoljeni naslednji kandidati, ker so na volitvah 5. 10. 2014 dobili največje število glasov:
1 Bojan Žerdin
2 Ivan Tkalec
3 Auguštin Koroša
4 Jožef Dominko
5 Jožef Ferčak
6 Melita Olaj
7 Nataša Bukovec
 
VII. LIPOVCI
Volilna komisija je ugotovila:
   1. V volilni imenik je vpisanih 911 volivcev
  2. S potrdili je glasovalo    0 volivcev
  Skupaj za območje KS Lipovci  911 volivcev
  3. Glasovalo je  510 volivcev (po imeniku)
  4. Po pošti            0 volivcev
  5. Predčasno            2 volivca
  Skupaj za območje KS Lipovci  512 volivcev
         (po imeniku, po PTT, predčasno)
  6. Vseh oddanih glasovnic 512 volivcev
Ker so bile prazne oziroma neveljavne iz drugih razlogov, oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo:
7. Neveljavnih 10 glasovnic
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so v svet KS LIPOVCI izvoljeni naslednji kandidati, ker so na volitvah 5. 10. 2014 dobili največje število glasov:
1 Dejan Jakob
2 Franc Maučec
3 Martina Zajc
4 Franc Baligač
5 Alojz Sraka
6 Franc Cigan
7 Marjan Mlinarič
 
VIII. MELINCI
Volilna komisija je ugotovila:
1. V volilni imenik je vpisanih   692 volivcev
2. S potrdili je glasovalo      0 volivcev
Skupaj za območje KS Melinci    692 volivcev
3. Glasovalo je    371 volivcev (po imeniku)
4. Po pošti              0 volivcev
5. Predčasno              1 volivec
Skupaj za območje KS Melinci    372 volivcev
         (po imeniku, po PTT, predčasno)
6. Vseh oddanih glasovnic 372 volivcev
Ker so bile prazne oziroma neveljavne iz drugih razlogov, oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo:
7. Neveljavnih 17 glasovnic
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so v svet KS MELINCI izvoljeni naslednji kandidati, ker so na volitvah 5. 10. 2014 dobili največje število glasov:
1 Andrej Duh
2 Tina Zver Vlaj
3 Vladimir Lešnjek
4 Marjana Škafar
5 Janez Dugar
6 Kristian Majcen
7 Martin Majcen
Št. 041-3/2014-114
Beltinci, dne 8. oktobra 2014
Predsednik
občinske volilne komisije
Gorazd Tivadar l.r.