Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2014 z dne 30. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2014 z dne 30. 10. 2014

Kazalo

3251. Poročilo o izidu volitev za člana Občinskega sveta Občine Beltinci – predstavnika romske skupnosti, ki so bile dne 5. 10. 2014, stran 8656.

Na podlagi 41. in 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08 in 83/12) je Posebna občinska volilna komisija Občine Beltinci na seji dne 6. 10. 2014 sprejela
P O R O Č I L O
o izidu volitev za člana Občinskega sveta Občine Beltinci – predstavnika romske skupnosti, ki so bile dne 5. 10. 2014
Posebna občinska volilna komisija Občine Beltinci je na 5. seji dne 6. 10. 2014 na podlagi zapisnika volilnega odbora volišča Beltinci I. v Beltincih in volilnega odbora v Dokležovju, ugotovila naslednji rezultat ter izid volitev.
I.
Splošne ugotovitve
1. V posebni volilni imenik na območju občine je skupaj bilo vpisanih 63 volivcev, od teh v Beltincih 38 volivcev in v Dokležovju 25 volivcev.
2. S potrdili so glasovali 3 volivci na volišču v Beltincih.
3. Skupno število za območje občine je 66 volivcev.
4. Glasovalo je skupaj 45 volivcev oziroma 68,18 %.
II.
Za člana Občinskega sveta Občine Beltinci – predstavnika romske skupnosti je glasovalo:
1. Skupaj glasovalo: 45 volivcev ali 68,18 %.
V Beltincih 25 volivcev ali 37,88 %, v Dokležovju 20 volivcev ali 30,30 %.
2. Neveljavne glasovnice: 13 ali 28,89 %.
V Beltincih 1 neveljavna ali 2,22 %, v Dokležovju 12 neveljavnih ali 26,67 %.
3. Veljavne glasovnice: 32 ali 71,11 %.
V Beltincih 24 volivcev ali 53,33 %, v Dokležovju 8 volivcev ali 17,77 %.
Edini kandidat DUŠAN HORVAT je prejel 32 glasov.
Posebna občinska volilna komisija je v skladu s 85. členom Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za člana Občinskega sveta Občine Beltinci – predstavnika romske skupnosti, izvoljen:
Dušan HORVAT, rojen 19. 5. 1974, s stalnim bivališčem Beltinci, Poljska pot 9 g.
Posebna občinska volilna komisija v postopku kandidiranja ni prejela nobenega ugovora, glasovanje in delo na obeh voliščih oziroma pri delu obeh volilnih odborov je potekalo v skladu z zakonom, prav tako je ugotovila, da ni bilo nobene kršitve volilnih pravil, ki bi lahko vplivale na rezultat volitev.
Št. 041-3/2014-109
Beltinci, dne 6. oktobra 2014
Predsednica
posebne občinske volilne komisije
Valerija Mes Forjan l.r.