Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2014 z dne 30. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2014 z dne 30. 10. 2014

Kazalo

3250. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Beltinci, dne 5. 10. 2014, stran 8655.

Na podlagi 41. in 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 45/08 in 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Beltinci na seji dne 7. 10. 2014 sprejela
P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Beltinci, dne 5. 10. 2014
Občinska volilna komisija Občine Beltinci je na 12. seji dne 7. 10. 2014 na podlagi zapisnikov volilnih odborov ugotovila naslednji izid volitev za člane Občinskega sveta Občine Beltinci, ki so bile 5. 10. 2014.
I.
Na volitvah dne 5. 10. 2014 je imelo pravico glasovati 7132 volivcev. Glasovalo je 3887 ali 54,51 %, od tega 3887 na voliščih vključno s predčasnim glasovanjem. Na domu ter po pošti ni glasoval nihče. Prav tako ni nihče glasoval s potrdilom.
II.
Volitve članov občinskega sveta so potekale po proporcionalnem sistemu.
Kandidatne liste so v vseh treh volilnih enotah dobile naslednje skupno število glasov:
+-----+--------------------------------------+------------+
|   |STRANKA/LISTA             |  SKUPAJ  |
+-----+--------------------------------------+------------+
| 1 |SMC – STRANKA MIRA CERARJA      |  797   |
+-----+--------------------------------------+------------+
| 2 |SD – SOCIALNI DEMOKRATI        |  274   |
+-----+--------------------------------------+------------+
| 3 |DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA |  216   |
|   |UPOKOJENCEV SLOVENIJE         |      |
+-----+--------------------------------------+------------+
| 4 |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA    |  544   |
+-----+--------------------------------------+------------+
| 5 |SNS – SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA  |  173   |
+-----+--------------------------------------+------------+
| 6 |ZKO – ZELENA KOALICIJA        |  134   |
+-----+--------------------------------------+------------+
| 7 |NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI   |  610   |
|   |DEMOKRATI               |      |
+-----+--------------------------------------+------------+
| 8 |IDS – INICIATIVA ZA DEMOKRATIČNI   |  225   |
|   |SOCIALIZEM              |      |
+-----+--------------------------------------+------------+
| 9 |NSP – NEODVISNA STRANKA POMURJA    |   59   |
+-----+--------------------------------------+------------+
| 10 |Županova lista dr. Mateja Gombošija  |  243   |
+-----+--------------------------------------+------------+
| 11 |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA  |  466   |
+-----+--------------------------------------+------------+
|   |SKUPAJ:                |  3741  |
+-----+--------------------------------------+------------+
Za volitve članov Občinskega sveta Občine Beltinci je bilo oddanih 3887 glasovnic, od katerih je bilo 146 neveljavnih. Veljavnih je bilo 3741.
III. Dodelitev mandatov
V skladu z določili 15. člena Zakona o lokalnih volitvah so liste kandidatov po posamezni volilni enoti dobile naslednje število mandatov v Občinskem svetu Občine Beltinci:
+---------------------------------+-----------------+
|VOLILNA ENOTA 1 – BELTINCI, LIPA |  MANDATOV   |
+---------------------------------+-----------------+
|SMC – STRANKA MIRA CERARJA    |    2    |
+---------------------------------+-----------------+
|NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI |    1    |
|DEMOKRATI            |         |
+---------------------------------+-----------------+
|SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA   |    1    |
|STRANKA             |         |
+---------------------------------+-----------------+
|IDS – INICIATIVA ZA DEMOKRATIČNI |    1    |
|SOCIALIZEM            |         |
+---------------------------------+-----------------+
|SNS – SLOVENSKA NACIONALNA    |    1    |
|STRANKA             |         |
+---------------------------------+-----------------+
|SKUPAJ MANDATOV VE 1:      |    6    |
+---------------------------------+-----------------+
|                 |         |
+---------------------------------+-----------------+
|VOLILNA ENOTA 2 – DOKLEŽOVJE,  |  MANDATOV   |
|IŽAKOVCI, MELINICI        |         |
+---------------------------------+-----------------+
|SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA |    2    |
+---------------------------------+-----------------+
|SMC – STRANKA MIRA CERARJA    |    2    |
+---------------------------------+-----------------+
|NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI |    2    |
|DEMOKRATI            |         |
+---------------------------------+-----------------+
|SKUPAJ MANDATOV VE 2:      |    6    |
+---------------------------------+-----------------+
|                 |         |
+---------------------------------+-----------------+
|VOLILNA ENOTA 3 – BRATONCI,   |  MANDATOV   |
|GANČANI, LIPOVCI         |         |
+---------------------------------+-----------------+
|SMC – STRANKA MIRA CERARJA    |    1    |
+---------------------------------+-----------------+
|SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA   |    1    |
|STRANKA             |         |
+---------------------------------+-----------------+
|SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA |    1    |
+---------------------------------+-----------------+
|SD – SOCIALNI DEMOKRATI     |    1    |
+---------------------------------+-----------------+
|Županova lista dr. Mateja    |    1    |
|Gombošija            |         |
+---------------------------------+-----------------+
|DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA   |    1    |
|STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE  |         |
+---------------------------------+-----------------+
|SKUPAJ MANDATOV VE3:       |    6    |
+---------------------------------+-----------------+
IV.
Občinska volilna komisija na podlagi 18. člena Zakona o lokalnih volitvah ugotavlja, da število preferenčnih glasov presega 10 % števila vseh glasov, oddanih za listo, ki ji pripada mandat po prejšnjem poglavju (III.), pri naslednjih kandidatih:
1. Roman Činč, SMC – STRANKA MIRA CERARJA;
2. Marko Virag, SMC – STRANKA MIRA CERARJA;
3. Jožef Ferčak, NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI;
4. Tomaž Rous, IDS – INICIATIVA ZA DEMOKRATIČNI SOCIALIZEM;
5. Igor Adžič, SNS – SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA.
6. Marijan Zver, SMC – STRANKA MIRA CERARJA;
7. Srečko Horvat, SMC – STRANKA MIRA CERARJA;
8. Andrej Kociper, NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI;
9. Boštjan Zver, NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI;
10. Genovefa Virag, SMC – STRANKA MIRA CERARJA;
11. Miran Maučec, SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA;
12. Slavko Petek, SD – SOCIALNI DEMOKRATI;
13. Dejan Jakob, Županova lista dr. Mateja Gombošija.
V. IZVOLJENI KANDIDATI ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI
Na osnovi izračunov občinska volilna komisija ugotavlja, da so bili na rednih lokalnih volitvah v Občinski svet Občine Beltinci izvoljeni naslednji kandidati:
+----------------------------------------------------+
|VOLILNA ENOTA 1 – BELTINCI, LIPA          |
+--------------------------------+-------------------+
|SMC – STRANKA MIRA CERARJA   |Roman Činč     |
|                |Marko Virag    |
+--------------------------------+-------------------+
|NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI|Jožef Ferčak    |
|DEMOKRATI            |          |
+--------------------------------+-------------------+
|SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA   |Jožica Jakob    |
|STRANKA             |          |
+--------------------------------+-------------------+
|IDS – INICIATIVA ZA DEMOKRATIČNI|Tomaž Rous     |
|SOCIALIZEM           |          |
+--------------------------------+-------------------+
|SNS – SLOVENSKA NACIONALNA   |Igor Adžič     |
|STRANKA             |          |
+--------------------------------+-------------------+
|                |          |
+----------------------------------------------------+
|VOLILNA ENOTA 2 – DOKLEŽOVJE, IŽAKOVCI, MELINICI  |
+--------------------------------+-------------------+
|SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA |Dejan Klemenčič  |
|                |Darja Majcen    |
+--------------------------------+-------------------+
|SMC – STRANKA MIRA CERARJA   |Marijan Zver    |
|                |Srečko Horvat   |
+--------------------------------+-------------------+
|NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI|mag. Andrej    |
|DEMOKRATI            |Kociper      |
|                |Boštjan Zver    |
+--------------------------------+-------------------+
|                |          |
+----------------------------------------------------+
|VOLILNA ENOTA 3 – BRATONCI, GANČANI, LIPOVCI    |
+--------------------------------+-------------------+
|SMC – STRANKA MIRA CERARJA   |Genovefa Virag   |
+--------------------------------+-------------------+
|SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA   |Miran Maučec    |
|STRANKA             |          |
+--------------------------------+-------------------+
|SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA |Štefan Žižek    |
+--------------------------------+-------------------+
|SD – SOCIALNI DEMOKRATI     |Slavko Petek    |
+--------------------------------+-------------------+
|Županova lista dr. Mateja    |Dejan Jakob    |
|Gombošija            |          |
+--------------------------------+-------------------+
|DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA  |Ana Marija Vučko  |
|STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE  |          |
+--------------------------------+-------------------+
Izvoljeni kandidati v Občinski svet Občine Beltinci so:
1. Roman Činč, roj. 24. 10. 1962, Beltinci, Travniška ulica 16;
2. Marko Virag, roj. 7. 12. 1982, Beltinci, Na kamni 5;
3. Jožef Ferčak, roj. 8. 4. 1955, Lipa 67 a;
4. Jožica Jakob, roj. 28. 2. 1959, Beltinci, Jugovo 48;
5. Tomaž Rous, roj. 11. 8. 1983, Beltinci, Prekmurska ulica 10;
6. Igor Adžič, roj. 13. 8. 1965, Beltinci, Cvetno naselje 4;
7. Dejan Klemenčič, roj. 21. 7. 1975, Dokležovje, Glavna ulica 107;
8. Darja Majcen, roj. 13. 4. 1965, Melinci 94 a;
9. Marijan Zver, roj. 9. 9. 1957, Ižakovci 76;
10. Srečko Horvat, roj. 10. 10. 1958, Dokležovje, Sončna ulica 8;
11. Andrej Kociper, roj. 8. 5. 1966, Melinci 127;
12. Boštjan Zver, roj. 29. 6. 1983, Ižakovci 147;
13. Genovefa Virag, roj. 1. 1. 1953, Bratonci 39;
14. Miran Maučec, roj. 5. 4. 1972, Gančani 187;
15. Štefan Žižek, roj. 16. 11. 1965, Gančani 146;
16. Slavko Petek, roj. 20. 6. 1966, Gančani 10 a;
17. Dejan Jakob, roj. 21. 10. 1985, Lipovci 103;
18. Ana Marija Vučko, roj. 1. 2. 1949, Lipovci 278.
Občinska volilna komisija v postopku kandidiranja ni prejela nobenega ugovora, glasovanje in delo na vseh voliščih oziroma pri delu volilnih odborov je potekalo v skladu z zakonom in ni bilo nobene kršitve volilnih pravil, ki bi lahko vplivale na rezultate volitev. Prav tako ni bilo vloženega nobenega ugovora zaradi nepravilnosti pri delu volilnega odbora.
Št. 041-3/2014-113
Beltinci, dne 8. oktobra 2014
Predsednik
občinske volilne komisije
Gorazd Tivadar l.r.