Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2014 z dne 27. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2014 z dne 27. 10. 2014

Kazalo

3244. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Žalec, stran 8628.

Občinska volilna komisija Občine Žalec je na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov v krajevnih skupnostih pri ugotavljanju izda glasovanja za člane svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Žalec dne 9. oktobra 2014 ugotovila:
KRAJEVNA SKUPNOST GALICIJA
Na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov v Krajevni skupnosti Galicija na dan glasovanja pri ugotavljanju izida glasovanja na volišču, izida glasovanju po pošti ter izida predčasnega glasovanja ugotovila:
Volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Galicija je imelo 1678 volivcev.
V krajevni skupnosti je po volilnem imeniku skupaj glasovalo 631 volivcev.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Galicija:
SKUPAJ ODDANIH 631 GLASOVNIC.
Ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: SKUPAJ NEVELJAVNIH 55 GLASOVNIC
SKUPAJ VELJAVNIH 576 GLASOVNIC
Volilna enota številka 1 obsega naselje Galicija.
V volilni enoti se voli 3 člane sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Galicija:
ODDANIH 202 GLASOVNIC
Ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo: NEVELJAVNIH 6 GLASOVNIC
VELJAVNIH 196 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+--------+----------------------+--------+--------+
| Zap. | Kandidat       |  Št. |  %  |
| št.  |           | glasov | glasov |
+--------+----------------------+--------+--------+
|  2  | Jože Krulec     |  156 | 79.59 |
+--------+----------------------+--------+--------+
|  3  | Peter Vipavc     |  82  | 41.84 |
+--------+----------------------+--------+--------+
|  1  | Simona Arnšek    |  66  | 33.67 |
+--------+----------------------+--------+--------+
Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane sveta krajevne skupnosti Galicija naslednji kandidati:
+--------+----------------------+-----------+-----------+
| Mesto | Kandidat       | Št. glasov| % glasov |
+--------+----------------------+-----------+-----------+
|  1  | Jože Krulec     |  156  |  79.59  |
+--------+----------------------+-----------+-----------+
|  2  | Peter Vipavc     |   82  |  41.84  |
+--------+----------------------+-----------+-----------+
|  3  | Simona Arnšek    |   66  |  33.67  |
+--------+----------------------+-----------+-----------+
Volilna enota številka 2 obsega naselje Hramše.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Galicija:
ODDANIH 48 GLASOVNIC
Ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo: NEVELJAVNIH 25 GLASOVNIC
VELJAVNIH 23 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+--------+-----------------------+-------+----------+
|Zap. št.| Kandidat       | Št. |  %   |
|    |            | glasov| glasov |
+--------+-----------------------+-------+----------+
|  1  | Stanislava Lešnik   |  23 | 100.00 |
+--------+-----------------------+-------+----------+
Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana sveta Krajevne skupnosti Galicija naslednji kandidat:
+-------+----------------------+---------+--------+
| Mesto | Kandidat       |  Št.  |  %  |
|    |           | glasov | glasov |
+-------+----------------------+---------+--------+
|  1  | Stanislava Lešnik  |  23  | 100.00 |
+-------+----------------------+---------+--------+
Volilna enota številka 3 obsega naselje Pernovo.
V volilni enoti se voli 2 člana sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Galicija:
ODDANIH 121 GLASOVNIC
Ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo: NEVELJAVNIH 12 GLASOVNIC
VELJAVNIH 109 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+--------+----------------------+---------+-------+
| Zap. | Kandidat       |  Št.  |  %  |
| št.  |           | glasov | glasov|
+--------+----------------------+---------+-------+
|  1  | Klavdija Arnšek   |  81  | 74.31 |
+--------+----------------------+---------+-------+
|  2  | Marjan Mohorič    |  68  | 62.39 |
+--------+----------------------+---------+-------+
Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana sveta Krajevne skupnosti Galicija naslednja kandidata:
+-------+----------------------+---------+-------+
| Mesto | Kandidat       |  Št.  |  %  |
|    |           | glasov |glasov |
+-------+----------------------+---------+-------+
|  1  | Klavdija Arnšek   |  81  | 74.31 |
+-------+----------------------+---------+-------+
|  2  | Marjan Mohorič    |  68  | 62.39 |
+-------+----------------------+---------+-------+
Volilna enota številka 4 obsega naselje Velika Pirešica.
V volilni enoti se voli 2 člana sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Galicija:
ODDANIH 134 GLASOVNIC
Ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo: NEVELJAVNIH 6 GLASOVNIC
VELJAVNIH 128 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+--------+-----------------------+---------+--------+
| Zap. | Kandidat       |  Št.  |  %  |
|  št. |            | glasov | glasov |
+--------+-----------------------+---------+--------+
|  1  | Daniel Štefančič   |  90  | 70.31 |
+--------+-----------------------+---------+--------+
|  2  | Milena Vinder     |  68  | 53.13 |
+--------+-----------------------+---------+--------+
Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana sveta Krajevne skupnosti Galicija naslednja kandidata:
+------+-----------------------+----------+--------+
| Mesto| Kandidat       |Št. glasov|  %  |
|   |            |     | glasov |
+------+-----------------------+----------+--------+
|  1 | Daniel Štefančič   |  90  | 70.31 |
+------+-----------------------+----------+--------+
|  2 | Milena Vinder     |  68  | 53.13 |
+------+-----------------------+----------+--------+
Volilna enota številka 5 obsega naselje Zavrh pri Galiciji.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Galicija:
ODDANIH 51 GLASOVNIC
Ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo: NEVELJAVNIH 0 GLASOVNIC
VELJAVNIH 51 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+-------+----------------------+----------+---------+
| Zap. | Kandidat       |  Št.  |  %  |
| št. |           | glasov | glasov |
+-------+----------------------+----------+---------+
|  1  | Marjan Krivec    |  51  | 100.00 |
+-------+----------------------+----------+---------+
Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana sveta Krajevne skupnost Galicija naslednji kandidat:
+--------+-----------------------+--------+---------+
| Mesto | Kandidat       | Št.  |  %  |
|    |            | glasov | glasov |
+--------+-----------------------+--------+---------+
|  1  | Marjan Krivec     |  51  | 100.00 |
+--------+-----------------------+--------+---------+
Volilna enota številka 6 obsega naselje Železno.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Galicija:
ODDANIH 75 GLASOVNIC
Ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo: NEVELJAVNIH 6 GLASOVNIC
VELJAVNIH 69 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+--------+----------------------+--------+---------+
| Zap. | Kandidat       |  Št. |  %  |
| št.  |           | glasov | glasov |
+--------+----------------------+--------+---------+
|  1  | Jurij Krulec     |  69  | 100.00 |
+--------+----------------------+--------+---------+
Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana sveta Krajevne skupnosti Galicija naslednji kandidat:
+----------+----------------------+----------+--------+
| Mesto  | Kandidat       |  Št.  |  %  |
|     |           | glasov | glasov |
+----------+----------------------+----------+--------+
|  1   | Jurij Krulec     |  69  | 100.00 |
+----------+----------------------+----------+--------+
KRAJEVNA SKUPNOST GOTOVLJE
Na podlagi zapisnika delu volilnega odbora v Krajevni skupnosti Gotovlje na dan glasovanja pri ugotavljanju izida glasovanja na volišču, izida glasovanju po pošti ter izida predčasnega glasovanja ugotovila:
Volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Gotovlje je imelo 1297 volivcev.
V krajevni skupnosti je po volilnem imeniku skupaj glasovalo 522 volivcev.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Gotovlje:
ODDANIH 522 GLASOVNIC
Ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo: NEVELJAVNIH 38 GLASOVNIC
VELJAVNIH 484 GLASOVNIC
Volilna enota številka 1 obsega naselji Gotovlje ter Podvin h. št. 1 do 24, 101, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 117, 118, 120, 121, 124, 126, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 150, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 163, 174, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212.
V volilni enoti se voli 7 članov sveta.
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+-------+----------------------+---------+--------+
| Zap. | Kandidat       |  Št.  |  %  |
| št. |           | glasov | glasov |
+-------+----------------------+---------+--------+
|  1  | Marija Bosnar    |  261  | 53.93 |
+-------+----------------------+---------+--------+
|  2  | Maks Luskar     |  255  | 52.69 |
+-------+----------------------+---------+--------+
|  3  | Majda Rojšek     |  100  | 20.66 |
+-------+----------------------+---------+--------+
|  4  | Gašper Pižorn    |  247  | 51.03 |
+-------+----------------------+---------+--------+
|  5  | Franc Meža      |  158  | 32.64 |
+-------+----------------------+---------+--------+
|  6  | Peter Lešer     |  197  | 40.70 |
+-------+----------------------+---------+--------+
|  7  | Marjan Zagožen    |  141  | 29.13 |
+-------+----------------------+---------+--------+
|  8  | Anton Lovrec     |  136  | 28.10 |
+-------+----------------------+---------+--------+
|  9  | Ida Javornik     |  97  | 20.04 |
+-------+----------------------+---------+--------+
| 10  | Matejka Fevžer    |  60  | 12.40 |
+-------+----------------------+---------+--------+
| 11  | Hainz Peter Janič  |  168  | 34.71 |
+-------+----------------------+---------+--------+
| 12  | Lidija Florjančič  |  184  | 38.02 |
+-------+----------------------+---------+--------+
| 13  | Ivan Bizjak     |  205  | 42.36 |
+-------+----------------------+---------+--------+
| 14  | Marjeta Ženko    |  133  | 27.48 |
+-------+----------------------+---------+--------+
| 15  | Irena Rojc      |  168  | 34.71 |
+-------+----------------------+---------+--------+
| 16  | Bernard Gojzdnik   |  193  | 39.88 |
+-------+----------------------+---------+--------+
Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane sveta Krajevne skupnosti Gotovlje naslednji kandidati:
+-------+----------------------+--------+---------+
| Mesto | Kandidat       |  Št. |  %  |
|    |           | glasov | glasov |
+-------+----------------------+--------+---------+
|  1  | Marija Bosnar    |  261 | 53.93 |
+-------+----------------------+--------+---------+
|  2  | Maks Luskar     |  255 | 52.69 |
+-------+----------------------+--------+---------+
|  3  | Gašper Pižorn    |  247 | 51.03 |
+-------+----------------------+--------+---------+
|  4  | Ivan Bizjak     |  205 | 42.36 |
+-------+----------------------+--------+---------+
|  5  | Peter Lešer     |  197 | 40.70 |
+-------+----------------------+--------+---------+
|  6  | Bernard Gojzdnik   |  193 | 39.88 |
+-------+----------------------+--------+---------+
|  7  | Lidija Florjančič  |  184 | 38.02 |
+-------+----------------------+--------+---------+
KRAJEVNA SKUPNOST GRIŽE
Na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov v Krajevni skupnosti Griže na dan glasovanja pri ugotavljanju izida glasovanja na volišču, izida glasovanju po pošti ter izida predčasnega glasovanja ugotovila:
Volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Griže je imelo 2539 volivcev.
V krajevni skupnosti je po volilnem imeniku skupaj glasovalo 1006 volivcev.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Griže:
SKUPAJ ODDANIH 1006 GLASOVNIC
Ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo: SKUPAJ NEVELJAVNIH 47 GLASOVNIC
SKUPAJ VELJAVNIH 959 GLASOVNIC
Volilna enota številka 1 obsega naselje Griže.
V volilni enoti se volita 2 člana sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Griže:
ODDANIH 246 GLASOVNIC
Ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo: NEVELJAVNIH 13 GLASOVNIC
VELJAVNIH 233 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+--------+-----------------------+---------+--------+
| Zap. | Kandidat       |  Št.  |  %  |
|  št. |            | glasov | glasov |
+--------+-----------------------+---------+--------+
|  1  | Olga Markovič     |  194  | 83.26 |
+--------+-----------------------+---------+--------+
|  2  | Karmen Oblak     |  69  | 29.61 |
+--------+-----------------------+---------+--------+
|  3  | Dušan Goršek     |  54  | 23.18 |
+--------+-----------------------+---------+--------+
|  4  | Stanislav Germ    |  49  | 21.03 |
+--------+-----------------------+---------+--------+
Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejelinajveč glasov volivcev in bili izvoljeni za člana sveta Krajevne skupnosti Griže naslednji kandidatki:
+-------+----------------------+---------+--------+
| Mesto | Kandidat       |  Št.  |  %  |
|    |           | glasov | glasov |
+-------+----------------------+---------+--------+
|  1  | Olga Markovič    |  194  | 83.26 |
+-------+----------------------+---------+--------+
|  2  | Karmen Oblak     |  69  | 29.61 |
+-------+----------------------+---------+--------+
Volilna enota številka 2 obsega naselje Migojnice.
V volilni enoti se volita 2 člana sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Griže:
ODDANIH 243 GLASOVNIC
Ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo: NEVELJAVNIH 13 GLASOVNIC
VELJAVNIH 230 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+-------+----------------------+---------+--------+
| Zap. | Kandidat       |  Št.  |  %  |
| št. |           | glasov | glasov |
+-------+----------------------+---------+--------+
|  1  | Manica Kokol     |  70  | 30.43 |
+-------+----------------------+---------+--------+
|  2  | Carmen Frece     |  36  | 15.65 |
+-------+----------------------+---------+--------+
|  3  | Rafael Dolinšek   |  92  | 40.00 |
+-------+----------------------+---------+--------+
|  4  | Matej Krušnik    |  159  | 69.13 |
+-------+----------------------+---------+--------+
Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana sveta Krajevne skupnosti Griže naslednja kandidata:
+--------+----------------------+-----------+--------+
| Mesto | Kandidat       | Št. glasov|  %  |
|    |           |      | glasov |
+--------+----------------------+-----------+--------+
|  1  | Matej Krušnik    |  159  | 69.13 |
+--------+----------------------+-----------+--------+
|  2  | Rafael Dolinšek   |   92  | 40.00 |
+--------+----------------------+-----------+--------+
Volilna enota številka 3 obsega naselje Pongrac.
V volilni enoti se volijo 3 člani sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Griže
ODDANIH 263 GLASOVNIC
Ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo: NEVELJAVNIH 9 GLASOVNIC
VELJAVNIH 254 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+-------+----------------------+---------+----------+
| Zap. | Kandidat       |  Št.  |  %   |
| št. |           | glasov | glasov |
+-------+----------------------+---------+----------+
|  1  | Marjan Veler     |  124  | 48.82  |
+-------+----------------------+---------+----------+
|  2  | Marjan Vodeb     |  171  | 67.32  |
+-------+----------------------+---------+----------+
|  3  | Ivanka Olip     |  88  | 34.65  |
+-------+----------------------+---------+----------+
|  4  | Vid Fendre      |  56  | 22.05  |
+-------+----------------------+---------+----------+
|  5  | Simona Germ     |  58  | 22.83  |
+-------+----------------------+---------+----------+
|  6  | Peter Knez      |  60  | 23.62  |
+-------+----------------------+---------+----------+
Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člana sveta Krajevne skupnosti Griže naslednji kandidati:
+--------+----------------------+----------+----------+
| Mesto | Kandidat       |  Št.  |  %   |
|    |           | glasov | glasov |
+--------+----------------------+----------+----------+
|  1  | Marjan Vodeb     |  171  | 67.32  |
+--------+----------------------+----------+----------+
|  2  | Marjan Veler     |  124  | 48.82  |
+--------+----------------------+----------+----------+
|  3  | Ivanka Olip     |  88  | 34.65  |
+--------+----------------------+----------+----------+
Volilna enota številka 4 obsega naselje Zabukovica, razen h. št. 138 do 139, 140 do 172, 173 do 182b.
V volilni enoti se volijo 3 člani sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Griže:
ODDANIH 254 GLASOVNIC
Ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo: NEVELJAVNIH 12 GLASOVNIC
VELJAVNIH 242 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+--------+----------------------+-----------+---------+
| Zap. | Kandidat       | Št. glasov|  %  |
| št.  |           |      | glasov |
+--------+----------------------+-----------+---------+
|  1  | Andrej Kveder    |  123  | 50.83 |
+--------+----------------------+-----------+---------+
|  2  | Simona Vodončnik   |   53  | 21.90 |
+--------+----------------------+-----------+---------+
|  3  | Kaja Grobelnik    |   64  | 26.45 |
+--------+----------------------+-----------+---------+
|  4  | Drago Tomažič    |   89  | 36.78 |
+--------+----------------------+-----------+---------+
|  5  | Zmago Oblak     |   90  | 37.19 |
+--------+----------------------+-----------+---------+
|  6  | Marija Sevnik    |   26  | 10.74 |
+--------+----------------------+-----------+---------+
|  7  | Marija Ramšak    |   30  | 12.40 |
+--------+----------------------+-----------+---------+
Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člana sveta Krajevne skupnosti Griže naslednji kandidati:
+-------+----------------------+---------+----------+
| Mesto | Kandidat       |  Št.  |  %   |
|    |           | glasov | glasov |
+-------+----------------------+---------+----------+
|  1  | Andrej Kveder    |  123  | 50.83  |
+-------+----------------------+---------+----------+
|  2  | Zmago Oblak     |  90  | 37.19  |
+-------+----------------------+---------+----------+
|  3  | Drago Tomažič    |  89  | 36.78  |
+-------+----------------------+---------+----------+
KRAJEVNA SKUPNOST LEVEC
Na podlagi zapisnika o delu volilnega odbora v Krajevni skupnosti Levec na dan glasovanja pri ugotavljanju izida glasovanja na volišču, izida glasovanju po pošti ter izida predčasnega glasovanja ugotovila:
Volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Levec je imelo 368 volivcev.
V krajevni skupnosti je po volilnem imeniku skupaj glasovalo 171 volivcev.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Levec:
ODDANIH 171 GLASOVNIC
Ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo: NEVELJAVNIH 29 GLASOVNIC
VELJAVNIH 142 GLASOVNIC
Volilna enota obsega naselje Levec.
V volilni enoti se voli 7 članov sveta.
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+-------+-----------------------+----------+---------+
| Zap. | Kandidat       |Št. glasov|  %  |
| št. |            |     | glasov |
+-------+-----------------------+----------+---------+
|  1  | Franc Šumej      |  72  | 50.70 |
+-------+-----------------------+----------+---------+
|  2  | Zvonka Ferjan     |  76  | 53.52 |
+-------+-----------------------+----------+---------+
|  3  | Dušan Lesjak     |  74  | 52.11 |
+-------+-----------------------+----------+---------+
|  4  | Franjo Cvikl     |  61  | 42.96 |
+-------+-----------------------+----------+---------+
|  5  | Katja Palčnik     |  77  | 54.23 |
+-------+-----------------------+----------+---------+
|  6  | Gregor Zidanšek    |  65  | 45.77 |
+-------+-----------------------+----------+---------+
|  7  | Vladimila Dobnik   |  82  | 57.75 |
+-------+-----------------------+----------+---------+
Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane sveta Krajevne skupnosti Levec naslednji kandidati:
+--------+-----------------------+-------------+-------------+
| Mesto | Kandidat       |   Št.   |   %   |
|    |            |  glasov  |  glasov  |
+--------+-----------------------+-------------+-------------+
|  1  | Vladimila Dobnik   |   82   |  57.75  |
+--------+-----------------------+-------------+-------------+
|  2  | Katja Palčnik     |   77   |  54.23  |
+--------+-----------------------+-------------+-------------+
|  3  | Zvonka Ferjan     |   76   |  53.52  |
+--------+-----------------------+-------------+-------------+
|  4  | Dušan Lesjak     |   74   |  52.11  |
+--------+-----------------------+-------------+-------------+
|  5  | Franc Šumej      |   72   |  50.70  |
+--------+-----------------------+-------------+-------------+
|  6  | Gregor Zidanšek    |   65   |  45.77  |
+--------+-----------------------+-------------+-------------+
|  7  | Franjo Cvikl     |   61   |  42.96  |
+--------+-----------------------+-------------+-------------+
KRAJEVNA SKUPNOST LIBOJE
Na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov v Krajevni skupnosti Liboje na dan glasovanja pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti ter zapisnika odbora za predčasno glasovanje ugotovila:
Volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Liboje je imelo 1366 volivcev.
V krajevni skupnosti je po volilnem imeniku skupaj glasovalo 456 volivcev.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Liboje:
SKUPAJ ODDANIH 454 GLASOVNIC
Ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo: SKUPAJ NEVELJAVNIH 13 GLASOVNIC
SKUPAJ VELJAVNIH 441 GLASOVNIC
Volilna enota številka 1 obsega naselje Kasaze (Grič) h. št. 82, 83, 86, 90, 91, 92, 94 in 97 do 111.
V volilni enoti se voli 2 člana sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Liboje:
ODDANIH 132 GLASOVNIC
Ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo: NEVELJAVNI 2 GLASOVNICI
VELJAVNIH 130 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+-------+-----------------------+----------+--------+
| Zap. | Kandidat       |Št. glasov|  %  |
| št. |            |     | glasov |
+-------+-----------------------+----------+--------+
|  1  | Vlasta Dolenc     |  22  | 16.92 |
+-------+-----------------------+----------+--------+
|  2  | Ana Feldin      |  16  | 12.31 |
+-------+-----------------------+----------+--------+
|  3  | Ivan Toplak      |  11  | 8.46 |
+-------+-----------------------+----------+--------+
|  4  | Ksenja Štrajhar Baloh |  38  | 29.23 |
+-------+-----------------------+----------+--------+
|  5  | Drago Sladič     |  21  | 16.15 |
+-------+-----------------------+----------+--------+
|  6  | Uroš Feldin      |  91  | 70.00 |
+-------+-----------------------+----------+--------+
|  7  | Marjana Mešl Kanič  |  10  | 7.69 |
+-------+-----------------------+----------+--------+
|  8  | Primož Salesin    |  17  | 13.08 |
+-------+-----------------------+----------+--------+
Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana sveta Krajevne skupnosti Liboje naslednja kandidata:
+--------+----------------------+----------+---------+
| Mesto | Kandidat       |  Št.  |  %  |
|    |           | glasov | glasov |
+--------+----------------------+----------+---------+
|  1  | Uroš Feldin     |  91  | 70.00 |
+--------+----------------------+----------+---------+
|  2  | Ksenja Štrajhar Baloh|  38  | 29.23 |
+--------+----------------------+----------+---------+
Volilna enota številka 2 obsega naselje Kasaze h. št. 1–81 in 84, 85, 87, 88, 89, 93, 95, 96.
V volilni enoti se voli 2 člana sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne skupnosti:
ODDANIH 107 GLASOVNIC
Ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo: NEVELJAVNE 4 GLASOVNICE
VELJAVNIH 103 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+--------+----------------------+-----------+---------+
| Zap. | Kandidat       | Št. glasov|  %  |
| št.  |           |      | glasov |
+--------+----------------------+-----------+---------+
|  1  | Jasmina Pere     |   28  | 27.18 |
+--------+----------------------+-----------+---------+
|  2  | Marjan Potočnik   |   34  | 33.01 |
+--------+----------------------+-----------+---------+
|  3  | Sabina Srebot    |   37  | 35.92 |
+--------+----------------------+-----------+---------+
|  4  | Sonja Goleš     |   10  | 9.71  |
+--------+----------------------+-----------+---------+
|  5  | Jožef Avsec     |   24  | 23.30 |
+--------+----------------------+-----------+---------+
|  6  | Marjan Žličar    |   13  | 12.62 |
+--------+----------------------+-----------+---------+
|  7  | Angela Oblak     |   12  | 11.65 |
+--------+----------------------+-----------+---------+
|  8  | Zlatko Štante    |   14  | 13.59 |
+--------+----------------------+-----------+---------+
Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana sveta Krajevne skupnosti Liboje naslednja kandidata:
+--------+----------------------+----------+--------+
| Mesto | Kandidat       |  Št.  |  %  |
|    |           | glasov | glasov |
+--------+----------------------+----------+--------+
|  1  | Sabina Srebot    |  37  | 35.92 |
+--------+----------------------+----------+--------+
|  2  | Marjan Potočnik   |  34  | 33.01 |
+--------+----------------------+----------+--------+
Volilna enota številka 3 obsega naselja Brnica, Liboje, Zabukovica h. št. 138 do 139, 140 do 172, 173 do 182b.
V volilni enoti se voli 3 člane sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne skupnosti:
ODDANIH 215 GLASOVNIC
Ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo: NEVELJAVNIH 7 GLASOVNIC
VELJAVNIH 208 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+------+-----------------------+---------+------------+
| Zap. | Kandidat       |  Št.  |   %   |
| št. |            | glasov |  glasov  |
+------+-----------------------+---------+------------+
|  1 | Miroslava Pilih    |  14  |  6.73  |
+------+-----------------------+---------+------------+
|  2 | Mag. Barbara Gorski  |  26  |  12.50  |
+------+-----------------------+---------+------------+
|  3 | Melita Feldin     |  40  |  19.23  |
+------+-----------------------+---------+------------+
|  4 | Vitomir Klinc     |  38  |  18.27  |
+------+-----------------------+---------+------------+
|  5 | Jože Hrvatin     |  63  |  30.29  |
+------+-----------------------+---------+------------+
|  6 | Štefan Frece     |  90  |  43.27  |
+------+-----------------------+---------+------------+
|  7 | Iztok Baloh      |  92  |  44.23  |
+------+-----------------------+---------+------------+
|  8 | Alenka Polšak     |  61  |  29.33  |
+------+-----------------------+---------+------------+
|  9 | Branislav Filipič   |  16  |  7.69  |
+------+-----------------------+---------+------------+
| 10 | Alojzij Zeme     |  16  |  7.69  |
+------+-----------------------+---------+------------+
| 11 | Darja Ellero     |  17  |  8.17  |
+------+-----------------------+---------+------------+
| 12 | Srečko Čater     |  38  |  18.27  |
+------+-----------------------+---------+------------+
| 13 | Ivan Leber      |  11  |  5.29  |
+------+-----------------------+---------+------------+
Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člana sveta Krajevne skupnosti Liboje naslednji kandidati:
+--------+----------------------+----------+---------+
| Mesto | Kandidat       |Št. glasov|  %  |
|    |           |     | glasov |
+--------+----------------------+----------+---------+
|  1  | Iztok Baloh     |  92  | 44.23 |
+--------+----------------------+----------+---------+
|  2  | Štefan Frece     |  90  | 43.27 |
+--------+----------------------+----------+---------+
|  3  | Jože Hrvatin     |  63  | 30.29 |
+--------+----------------------+----------+---------+
KRAJEVNA SKUPNOST PETROVČE
Na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov v Krajevni skupnosti Petrovče na dan glasovanja pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti ter zapisnika odbora za predčasno glasovanje ugotovila:
Volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Petrovče je imelo 2025 volivcev.
V krajevni skupnosti je po volilnem imeniku skupaj glasovalo 774 volivcev.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Petrovče:
SKUPAJ ODDANIH 773 GLASOVNIC
Ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo: SKUPAJ NEVELJAVNIH 28 GLASOVNIC
SKUPAJ VELJAVNIH 745 GLASOVNIC
Volilna enota številka 1 obsega naselji Arja vas in Ruše.
V volilni enoti se voli 2 člana sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Petrovče:
ODDANIH 185 GLASOVNIC
Ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo: NEVELJAVNIH 9 GLASOVNIC
VELJAVNIH 176 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+--------+----------------------+--------+--------+
| Zap. | Kandidat       |  Št. |  %  |
| št.  |           | glasov | glasov |
+--------+----------------------+--------+--------+
|  1  | Branko Dosedla    |  111 | 63.07 |
+--------+----------------------+--------+--------+
|  2  | Tomas Koželj     |  32  | 18.18 |
+--------+----------------------+--------+--------+
|  3  | Stana Tilinger    |  64  | 36.36 |
+--------+----------------------+--------+--------+
|  4  | Milena Debelak    |  41  | 23.30 |
+--------+----------------------+--------+--------+
Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati, ki so prejeli največ glasov volivcev dva z enakim številom glasov, zato je bil izveden žreb. Po izvedenem žrebu med kandidatoma Janez Razboršek in Stana Tilinger, sta bila izvoljena za člana sveta Krajevne skupnosti Petrovče naslednja kandidata:
+--------+-----------------------+---------+--------+
| Mesto | Kandidat       |  Št.  |  %  |
|    |            | glasov | glasov |
+--------+-----------------------+---------+--------+
|  1  | Branko Dosedla    |  111  | 63.07 |
+--------+-----------------------+---------+--------+
|  2  | Stana Tilinger    |  64  | 36.36 |
+--------+-----------------------+---------+--------+
Volilna enota številka 2 obsega naselji Dobriša vas in Novo Celje.
V volilni enoti se voli 2 člana sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Petrovče:
ODDANIH 165 GLASOVNIC
Ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo: NEVELJAVNIH 7 GLASOVNIC
VELJAVNIH 158 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+---------+----------------------+---------+--------+
|Zap. št. | Kandidat       |  Št.  |  %  |
|     |           | glasov | glasov |
+---------+----------------------+---------+--------+
|  1  | Klavdija Seražin   |  38  | 24.05 |
+---------+----------------------+---------+--------+
|  2  | Bernard Jelen    |  74  | 46.84 |
+---------+----------------------+---------+--------+
|  3  | Blaž Cizej      |  66  | 41.77 |
+---------+----------------------+---------+--------+
|  4  | Urška Repas     |  22  | 13.92 |
+---------+----------------------+---------+--------+
|  5  | Sergeja Roter    |  48  | 30.38 |
+---------+----------------------+---------+--------+
Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana sveta Krajevne skupnosti Petrovče naslednja kandidata:
+--------+----------------------+-----------+--------+
| Mesto | Kandidat       | Št. glasov|  %  |
|    |           |      | glasov |
+--------+----------------------+-----------+--------+
|  1  | Bernard Jelen    |   74  | 46.84 |
+--------+----------------------+-----------+--------+
|  2  | Blaž Cizej      |   66  | 41.77 |
+--------+----------------------+-----------+--------+
Volilna enota številka 3 obsega naselje Drešinja vas.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne skupnosti:
ODDANIH 89 GLASOVNIC
Ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo: NEVELJAVNA 1 GLASOVNICA
VELJAVNIH 88 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+--------+----------------------+-----------+-----------+
| Zap. | Kandidat       | Št. glasov|   %   |
| št.  |           |      | glasov  |
+--------+----------------------+-----------+-----------+
|  1  | Gregor Košec     |   69  |  78.41  |
+--------+----------------------+-----------+-----------+
|  2  | Ines Šalamun     |   7   |  7.95  |
+--------+----------------------+-----------+-----------+
|  3  | Martin Šalamun    |   12  |  13.64  |
+--------+----------------------+-----------+-----------+
Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana sveta krajevne skupnosti Petrovče naslednji kandidat:
+-------+----------------------+-----------+---------+
| Mesto | Kandidat       |  Št.  |  %  |
|    |           | glasov  | glasov |
+-------+----------------------+-----------+---------+
|  1  | Gregor Košec     |  69   | 78.41 |
+-------+----------------------+-----------+---------+
Volilna enota številka 4 obsega naselje Petrovče.
V volilni enoti se voli 3 člane sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Petrovče:
ODDANIH 295 GLASOVNIC
Ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo: NEVELJAVNIH 10 GLASOVNIC
VELJAVNIH 285 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+--------+----------------------+--------+--------+
| Zap. | Kandidat       |  Št. |  %  |
| št.  |           | glasov | glasov |
+--------+----------------------+--------+--------+
|  1  | Jelka Ogrizek    |  106 | 37.19 |
+--------+----------------------+--------+--------+
|  2  | Milan Gostečnik   |  106 | 37.19 |
+--------+----------------------+--------+--------+
|  3  | Primož Sraka     |  44  | 15.44 |
+--------+----------------------+--------+--------+
|  4  | Tina Rosina Košir  |  50  | 17.54 |
+--------+----------------------+--------+--------+
|  5  | Zlatko Bobinac    |  58  | 20.35 |
+--------+----------------------+--------+--------+
|  6  | Barbara Zupanc    |  40  | 14.04 |
+--------+----------------------+--------+--------+
|  7  | Marjan Kekec     |  54  | 18.95 |
+--------+----------------------+--------+--------+
|  8  | Marjan Volpe     |  153 | 53.68 |
+--------+----------------------+--------+--------+
|  9  | Violeta Šket     |  29  | 10.18 |
+--------+----------------------+--------+--------+
|  10  | Branko Sorec     |  24  | 8.42 |
+--------+----------------------+--------+--------+
Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člana sveta Krajevne skupnosti Petrovče naslednji kandidati:
+-------+----------------------+----------+--------+
| Mesto | Kandidat       |  Št.  |  %  |
|    |           | glasov | glasov |
+-------+----------------------+----------+--------+
|  1  | Marjan Volpe     |  153  | 53.68 |
+-------+----------------------+----------+--------+
|  2  | Jelka Ogrizek    |  106  | 37.19 |
+-------+----------------------+----------+--------+
|  3  | Milan Gostečnik   |  106  | 37.19 |
+-------+----------------------+----------+--------+
Volilna enota številka 5 obsega naselji Mala Pirešica in Zaloška Gorica.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne skupnosti:
ODDANIH 39 GLASOVNIC
Ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo: NEVELJAVNA 1 GLASOVNICA
VELJAVNIH 38 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+--------+-----------------------+---------+--------+
| Zap. | Kandidat       |  Št.  |  %  |
|  št. |            | glasov | glasov |
+--------+-----------------------+---------+--------+
|  1  | Iztok Kučer      |  38  | 100.00 |
+--------+-----------------------+---------+--------+
Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana sveta Krajevne skupnosti Petrovče naslednji kandidat:
+--------+-----------------------+--------+--------+
| Mesto | Kandidat       | Št.  |  %  |
|    |            | glasov | glasov |
+--------+-----------------------+--------+--------+
|  1  | Iztok Kučer      |  38  | 100.00 |
+--------+-----------------------+--------+--------+
KRAJEVNA SKUPNOST PONIKVA
Na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov v Krajevni skupnosti Ponikva na dan glasovanja pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti ter zapisnika odbora za predčasno glasovanje ugotovila:
Volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Ponikva je imelo 1007 volivcev.
V krajevni skupnosti je po volilnem imeniku skupaj glasovalo 417 volivcev.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Ponikva:
SKUPAJ ODDANIH 417 GLASOVNIC
Ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo: SKUPAJ NEVELJAVNIH 9 GLASOVNIC
SKUPAJ VELJAVNIH 408 GLASOVNIC
Volilna enota številka 1 obsega naselje Podkraj.
V volilni enoti se voli 2 člana sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Ponikva:
ODDANIH 53 GLASOVNIC
Ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo: NEVELJAVNI 2 GLASOVNICI
VELJAVNIH 51 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+--------+-----------------------+-----------+----------+
|Zap. št.| Kandidat       |Št. glasov |  %   |
|    |            |      | glasov |
+--------+-----------------------+-----------+----------+
|  1  | Roman Vasle      |  33   | 64.71  |
+--------+-----------------------+-----------+----------+
|  2  | Stanislav Dražnik   |  20   | 39.22  |
+--------+-----------------------+-----------+----------+
|  3  | Marija Verdev     |  15   | 29.41  |
+--------+-----------------------+-----------+----------+
|  4  | Viljenka Ramšak    |  11   | 21.57  |
+--------+-----------------------+-----------+----------+
Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana sveta Krajevne skupnosti Ponikva naslednja kandidata:
+-------+-----------------------+----------+---------+
| Mesto | Kandidat       |Št. glasov|  %  |
|    |            |     | glasov |
+-------+-----------------------+----------+---------+
|  1  | Roman Vasle      |  33  | 64.71 |
+-------+-----------------------+----------+---------+
|  2  | Stanislav Dražnik   |  20  | 39.22 |
+-------+-----------------------+----------+---------+
Volilna enota številka 2 obsega naselje Ponikva pri Žalcu.
V volilni enoti se voli 3 člane sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Ponikva:
ODDANIH 135 GLASOVNIC
Ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo: NEVELJAVNE 3 GLASOVNICE
VELJAVNIH 132 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+---------+----------------------+-----------+----------+
|Zap. št. | Kandidat       | Št. glasov|   %  |
|     |           |      | glasov |
+---------+----------------------+-----------+----------+
|  1  | Marjan Žibret    |   83  |  62.88 |
+---------+----------------------+-----------+----------+
|  2  | Ivan Jelen      |   49  |  37.12 |
+---------+----------------------+-----------+----------+
|  3  | Romana Jelen     |   9   |  6.82  |
+---------+----------------------+-----------+----------+
|  4  | Rozika Jelen     |   58  |  43.94 |
+---------+----------------------+-----------+----------+
|  5  | Franc Dušak     |   83  |  62.88 |
+---------+----------------------+-----------+----------+
|  6  | Štefan Podlinšek   |   26  |  19.70 |
+---------+----------------------+-----------+----------+
Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane sveta Krajevne skupnosti Ponikva naslednji kandidati:
+--------+-----------------------+----------+---------+
| Mesto | Kandidat       |Št. glasov|  %  |
|    |            |     | glasov |
+--------+-----------------------+----------+---------+
|  1  | Marjan Žibret     |  83  | 62.88 |
+--------+-----------------------+----------+---------+
|  2  | Franc Dušak      |  83  | 62.88 |
+--------+-----------------------+----------+---------+
|  3  | Rozika Jelen     |  58  | 43.94 |
+--------+-----------------------+----------+---------+
Volilna enota številka 3 obsega naselje Studence.
V volilni enoti se voli 3 člane sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Ponikva:
ODDANIH 229 GLASOVNIC
Ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo: NEVELJAVNE 4 GLASOVNICE
VELJAVNIH 225 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+--------+----------------------+----------+----------+
| Zap. | Kandidat       |Št. glasov|   %  |
| št.  |           |     | glasov |
+--------+----------------------+----------+----------+
|  4  | Karel Borovnik    |  137  |  60.89 |
+--------+----------------------+----------+----------+
|  6  | Srečko Lednik    |  101  |  44.89 |
+--------+----------------------+----------+----------+
|  1  | Angela Ribič     |  61  |  27.11 |
+--------+----------------------+----------+----------+
|  2  | Božidara Jezernik  |  56  |  24.89 |
+--------+----------------------+----------+----------+
|  5  | Bogdan Pečečnik   |  48  |  21.33 |
+--------+----------------------+----------+----------+
|  3  | Drago Dobočnik    |  30  |  13.33 |
+--------+----------------------+----------+----------+
Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane sveta Krajevne skupnosti Ponikva naslednji kandidati:
+--------+-----------------------+--------+---------+
| Mesto | Kandidat       | Št.  |  %  |
|    |            | glasov | glasov |
+--------+-----------------------+--------+---------+
|  1  | Karel Borovnik    | 137  | 60.89 |
+--------+-----------------------+--------+---------+
|  2  | Srečko Lednik     | 101  | 44.89 |
+--------+-----------------------+--------+---------+
|  3  | Angela Ribič     |  61  | 27.11 |
+--------+-----------------------+--------+---------+
KRAJEVNA SKUPNOST ŠEMPETER
Na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov v Krajevni skupnosti Šempeter na dan glasovanja pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti ter zapisnika odbora za predčasno glasovanje ugotovila:
Volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Šempeter je imelo 2603 volivcev.
V krajevni skupnosti je po volilnem imeniku skupaj glasovalo 1052 volivcev.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Šempeter:
SKUPAJ ODDANIH 1051 GLASOVNIC
Ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo: SKUPAJ NEVELJAVNIH 78 GLASOVNIC
SKUPAJ VELJAVNIH 973 GLASOVNIC
Volilna enota številka 1 obsega naselji Kale in Grče.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Šempeter:
ODDANIH 85 GLASOVNIC
Ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo: NEVELJAVNIH 20 GLASOVNIC
VELJAVNIH 65 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+--------+----------------------+--------+-------+
| Zap. | Kandidat       | Št.  |  %  |
| št.  |           | glasov |glasov |
+--------+----------------------+--------+-------+
|  1  | Zlatko Drofenik   |  65  |100.00 |
+--------+----------------------+--------+-------+
Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana sveta Krajevne skupnosti Šempeter naslednji kandidat:
+------+-----------------------+----------+--------+
| Mesto| Kandidat       |Št. glasov|  %  |
|   |            |     | glasov |
+------+-----------------------+----------+--------+
|  1 | Zlatko Drofenik    |  65  | 100.00 |
+------+-----------------------+----------+--------+
Volilna enota številka 2 obsega naselje Podlog v Savinjski dolini.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Šempeter:
ODDANIH 152 GLASOVNIC
Ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo: NEVELJAVNIH 6 GLASOVNIC
VELJAVNIH 146 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+--------+----------------------+---------+-------+
| Zap. | Kandidat       |  Št.  |  %  |
| št.  |           | glasov | glasov|
+--------+----------------------+---------+-------+
|  1  | Bojan Štorman    |  52  | 35.62 |
+--------+----------------------+---------+-------+
|  2  | Ljudmila Kuder    |  14  | 9.59 |
+--------+----------------------+---------+-------+
|  3  | Ciril Jelen     |  12  | 8.22 |
+--------+----------------------+---------+-------+
|  4  | Erih Sedminek    |  68  | 46.58 |
+--------+----------------------+---------+-------+
Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana sveta Krajevne skupnosti Šempeter naslednji kandidat:
+-------+----------------------+---------+---------+
| Mesto | Kandidat       |  Št.  |  %  |
|    |           | glasov | glasov |
+-------+----------------------+---------+---------+
|  1  | Erih Sedminek    |  68  | 46.58 |
+-------+----------------------+---------+---------+
Volilna enota številka 3 obsega naselje Spodnje Grušovlje.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Šempeter:
ODDANIH 60 GLASOVNIC
Ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo: NEVELJAVNI 2 GLASOVNICI
VELJAVNIH 58 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+------+-----------------------+---------+--------+
| Zap. | Kandidat       |  Št.  |  %  |
| št. |            | glasov | glasov |
+------+-----------------------+---------+--------+
|  1 | Lidija Hriberšek   |  14  | 24.14 |
+------+-----------------------+---------+--------+
|  2 | Zdenka Jan      |  33  | 56.90 |
+------+-----------------------+---------+--------+
|  3 | Aleš Ločičnik     |  11  | 18.97 |
+------+-----------------------+---------+--------+
Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejela največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana sveta Krajevne skupnosti Šempeter naslednja kandidatka:
+-------+----------------------+---------+--------+
| Mesto | Kandidat       |  Št.  |  %  |
|    |           | glasov | glasov |
+-------+----------------------+---------+--------+
|  1  | Zdenka Jan      |  33  | 56.90 |
+-------+----------------------+---------+--------+
Volilna enota številka 4 obsega naselji Spodnje Roje in Zgornje Roje.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Šempeter:
ODDANIH 46 GLASOVNIC
Ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo: NEVELJAVNA 1 GLASOVNICA
VELJAVNIH 45 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+------+-----------------------+---------+--------+
| Zap. | Kandidat       |  Št.  |  %  |
| št. |            | glasov | glasov |
+------+-----------------------+---------+--------+
|  1 | Frančiška Ribič    |  7  | 15.56 |
+------+-----------------------+---------+--------+
|  2 | Robert Ribič     |  12  | 26.67 |
+------+-----------------------+---------+--------+
|  3 | Krištof Kač      |  26  | 57.78 |
+------+-----------------------+---------+--------+
Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana sveta Krajevne skupnosti Šempeter naslednji kandidat:
+------+-----------------------+-------+--------+
| Mesto| Kandidat       | Št. |  %  |
|   |            | glasov| glasov |
+------+-----------------------+-------+--------+
|  1 | Krištof Kač      |  26 | 57.78 |
+------+-----------------------+-------+--------+
Volilna enota številka 5 obsega del naselja Šempeter v Savinjski dolini: Juhartova ulica; Kratka ulica h. št. 2, 3; Na travniku; Ob strugi; Pod bregom; Pod smrekami; Rimska cesta h. št. 100, 102, 104, 105 106, 106a, 107, 108, 110, 112, 114, 116, 117, 120, 122, 124, 125, 126, 128, 130, 132, 134, 135, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 167, 168, 170, 172, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192; Savinjska ulica h. št. 39, 42; Šolska ulica; Tovarniška cesta.
V volilni enoti se voli 2 člana sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Šempeter:
ODDANIH 241 GLASOVNIC
Ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo: NEVELJAVNIH 23 GLASOVNIC
VELJAVNIH 218 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+-------+----------------------+---------+--------+
| Zap. | Kandidat       |  Št.  |  %  |
| št. |           | glasov | glasov |
+-------+----------------------+---------+--------+
|  1  | Karin Trepelj    |  88  | 40.37 |
+-------+----------------------+---------+--------+
|  2  | Jože Trepelj     |  29  | 13.30 |
+-------+----------------------+---------+--------+
|  3  | Sebastjan Cilenšek  |  117  | 53.67 |
+-------+----------------------+---------+--------+
|  4  | Brigita Bašić Obrez |  68  | 31.19 |
+-------+----------------------+---------+--------+
|  5  | Jože Vedenik     |  78  | 35.78 |
+-------+----------------------+---------+--------+
Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana sveta Krajevne skupnosti Šempeter naslednja kandidata:
+-------+----------------------+---------+--------+
| Mesto | Kandidat       |  Št.  |  %  |
|    |           | glasov | glasov |
+-------+----------------------+---------+--------+
|  1  | Sebastjan Cilenšek  |  117  | 53.67 |
+-------+----------------------+---------+--------+
|  2  | Karin Trepelj    |  88  | 40.37 |
+-------+----------------------+---------+--------+
Volilna enota številka 6 obsega del naselja Šempeter v Savinjski dolini: Cesta na Roje; Cesta na žago; Hmeljarska ulica; Kratka ulica h. št. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12; Lepa ulica; Na trati; Na zelenici; Ob rimski nekropoli; Petelinjek; Petrov trg; Pot na mlinarico; Prečna ulica; Rimska cesta h. št. od 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 71, 72, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 96, 98; Rožna ulica; Savinjska ulica h. št. 2, 3, 4, 5, 7, 11, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 40; Sončna ulica; Soseska; Starovaška ulica; Vrtna ulica; Zelena ulica.
V volilni enoti se voli 3 člane sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Šempeter:
ODDANIH 373 GLASOVNIC
Ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo: NEVELJAVNIH 18 GLASOVNIC
VELJAVNIH 355 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+--------+----------------------+---------+--------+
| Zap. | Kandidat       |  Št.  |  %  |
| št.  |           | glasov | glasov |
+--------+----------------------+---------+--------+
|  1  | Peter Žnidarčič   |  141  | 39.72 |
+--------+----------------------+---------+--------+
|  2  | Zoran Kolenc     |  58  | 16.34 |
+--------+----------------------+---------+--------+
|  3  | Boštjan Škrabar   |  149  | 41.97 |
+--------+----------------------+---------+--------+
|  4  | Stanislav Valant   |  65  | 18.31 |
+--------+----------------------+---------+--------+
|  5  | Kaja Žnidarčič    |  62  | 17.46 |
|    |Savorgnani      |     |    |
+--------+----------------------+---------+--------+
|  6  | Zdenko Štrucl    |  108  | 30.42 |
+--------+----------------------+---------+--------+
|  7  | Jožefa Likar     |  49  | 13.80 |
+--------+----------------------+---------+--------+
|  8  | Ivana Mali      |  51  | 14.37 |
+--------+----------------------+---------+--------+
|  9  | Vojko Zupanc     |  119  | 33.52 |
+--------+----------------------+---------+--------+
Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane sveta Krajevne skupnosti Šempeter naslednji kandidati:
+--------+----------------------+----------+---------+
| Mesto | Kandidat       |  Št.  |  %  |
|    |           | glasov | glasov |
+--------+----------------------+----------+---------+
|  1  | Boštjan Škrabar   |  149  | 41.97 |
+--------+----------------------+----------+---------+
|  2  | Peter Žnidarčič   |  141  | 39.72 |
+--------+----------------------+----------+---------+
|  3  | Vojko Zupanc     |  119  | 33.52 |
+--------+----------------------+----------+---------+
Volilna enota številka 7 obsega naselje Zgornje Grušovlje.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Šempeter:
ODDANIH 69 GLASOVNIC
Ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo: NEVELJAVNIH 7 GLASOVNIC
VELJAVNIH 62 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+--------+-----------------------+--------+----------+
|Zap. št.| Kandidat       | Št.  |  %   |
|    |            | glasov | glasov |
+--------+-----------------------+--------+----------+
|  1  | Nataša Iršič     |  62  | 100.00 |
+--------+-----------------------+--------+----------+
Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejela največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana sveta Krajevne skupnosti Šempeter naslednja kandidatka:
+--------+----------------------+---------+---------+
| Mesto | Kandidat       |  Št.  |  %  |
|    |           | glasov | glasov |
+--------+----------------------+---------+---------+
|  1  | Nataša Iršič     |  62  | 100.00 |
+--------+----------------------+---------+---------+
Volilna enota številka 8 obsega naselje Zalog.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Šempeter:
ODDANIH 25 GLASOVNIC
Ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo: NEVELJAVNA 1 GLASOVNICA
VELJAVNIH 24 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+--------+----------------------+----------+--------+
| Zap. | Kandidat       |  Št.  |  %  |
| št.  |           | glasov | glasov |
+--------+----------------------+----------+--------+
|  1  | Janez Šuen      |  14  | 58.33 |
+--------+----------------------+----------+--------+
|  2  | Gregor Lipuš     |  10  | 41.67 |
+--------+----------------------+----------+--------+
Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana sveta Krajevne skupnosti Šempeter naslednji kandidat:
+-------+----------------------+---------+---------+
| Mesto | Kandidat       |  Št.  |  %  |
|    |           | glasov | glasov |
+-------+----------------------+---------+---------+
|  1  | Janez Šuen      |  14  | 58.33 |
+-------+----------------------+---------+---------+
KRAJEVNA SKUPNOST VRBJE
Na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov na območju Krajevne skupnosti Vrbje na dan glasovanja pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti ter zapisnika odbora za predčasno glasovanje ugotovila:
Volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Vrbje je imelo 494 volivcev.
V krajevni skupnosti je po volilnem imeniku skupaj glasovalo 193 volivcev.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Vrbje:
SKUPAJ ODDANIH 193 GLASOVNIC
Ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo: SKUPAJ NEVELJAVNIH 7 GLASOVNIC
SKUPAJ VELJAVNIH 186 GLASOVNIC
Volilna enota obsega naselje Vrbje.
V volilni enoti se voli 7 članov sveta.
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+-------+----------------------+--------+--------+
| Zap. | Kandidat       |  Št. |  %  |
| št. |           | glasov | glasov |
+-------+----------------------+--------+--------+
|  6  | Denis Herle     |  96  | 51.61 |
+-------+----------------------+--------+--------+
|  4  | Jožef Meh      |  87  | 46.77 |
+-------+----------------------+--------+--------+
|  5  | Nataša Čater     |  84  | 45.16 |
+-------+----------------------+--------+--------+
|  2  | Andrej Šepec     |  82  | 44.09 |
+-------+----------------------+--------+--------+
|  1  | Milena Štravs    |  77  | 41.40 |
+-------+----------------------+--------+--------+
|  7  | Zdenka Cokan     |  73  | 39.25 |
+-------+----------------------+--------+--------+
|  3  | Alojzija Grabner   |  68  | 36.56 |
+-------+----------------------+--------+--------+
Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane sveta Krajevne skupnosti Vrbje naslednji kandidati:
+-------+----------------------+---------+--------+
| Mesto | Kandidat       |  Št.  |  %  |
|    |           | glasov | glasov |
+-------+----------------------+---------+--------+
|  1  | Denis Herle     |  96  | 51.61 |
+-------+----------------------+---------+--------+
|  2  | Jožef Meh      |  87  | 46.77 |
+-------+----------------------+---------+--------+
|  3  | Nataša Čater     |  84  | 45.16 |
+-------+----------------------+---------+--------+
|  4  | Andrej Šepec     |  82  | 44.09 |
+-------+----------------------+---------+--------+
|  5  | Milena Štravs    |  77  | 41.40 |
+-------+----------------------+---------+--------+
|  6  | Zdenka Cokan     |  73  | 39.25 |
+-------+----------------------+---------+--------+
|  7  | Alojzija Grabner   |  68  | 36.56 |
+-------+----------------------+---------+--------+
MESTNA SKUPNOST ŽALEC
Na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov v Mestni skupnosti Žalec na dan glasovanja pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti ter zapisnika odbora za predčasno glasovanje ugotovila:
Volilno pravico na območju Mestne skupnosti Žalec je imelo 4557 volivcev.
V krajevni skupnosti je po volilnem imeniku skupaj glasovalo 1748 volivcev.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Mestne skupnosti Žalec:
SKUPAJ ODDANIH 1748 GLASOVNIC
Ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo: SKUPAJ NEVELJAVNIH 140 GLASOVNIC
SKUPAJ VELJAVNIH 1608 GLASOVNIC
Volilna enota številka 1 obsega del naselja Žalec: Aškerčeva ulica 1, 2, 4, 4a, 6, 7, 8, 9, 9a, 10, 11, 12 13, 15; Bilgerjeva ulica; Cankarjeva ulica; Celjska cesta h. št. 1, 3, 3a, 3b, 4, 5, 5a; Efenkova ulica; Haüsenbichlerjeva ulica h. št. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ipavčeva ulica; Kvedrova ulica; Mestni trg h. št. 6, 7; Oničeva ulica; Pohorska ulica; Savinjska cesta h. št. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; Stritarjeva ulica; Šarhova ulica; Šilihova ulica; Šlandrov trg h. št. 23, 23a, 25, 27, 29, 31, 33, 33a, 33b, 35, 37, 37a, 39, 39a, 41, 41a, 43; Trubarjeva ulica; Ulica Nikole Tesle; Velenjska cesta; Župančičeva ulica.
V volilni enoti se voli 2 člana sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Mestne skupnosti Žalec:
ODDANIH 367 GLASOVNIC
Ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo: NEVELJAVNIH 30 GLASOVNIC
VELJAVNIH 337 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta Mestne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+--------+----------------------+------------+---------+
| Zap. | Kandidat       |  Št.   |  %  |
| št.  |           |  glasov  | glasov |
+--------+----------------------+------------+---------+
|  1  | Bogdan Zagoričnik  |  111   | 32.94 |
+--------+----------------------+------------+---------+
|  2  | Samo Jurhar     |   78   | 23.15 |
+--------+----------------------+------------+---------+
|  3  | Boštjan Hrastnik   |  121   | 35.91 |
+--------+----------------------+------------+---------+
|  4  | Jasmin Fideršek   |   69   | 20.47 |
+--------+----------------------+------------+---------+
|  5  | Jožica Falnoga    |  150   | 44.51 |
+--------+----------------------+------------+---------+
Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana sveta Mestne skupnosti Žalec naslednja kandidata:
+--------+-----------------------+---------+---------+
| Mesto | Kandidat       |  Št.  |  %  |
|    |            | glasov | glasov |
+--------+-----------------------+---------+---------+
|  1  | Jožica Falnoga    |  150  | 44.51 |
+--------+-----------------------+---------+---------+
|  2  | Boštjan Hrastnik   |  121  | 35.91 |
+--------+-----------------------+---------+---------+
Volilna enota številka 2 obsega del naselja Žalec: Aljaževa ulica; Arničeva ulica; Bevkova ulica h. št. 1, 2, 3, 4; Čopova ulica h. št. 1, 3; Gotoveljska cesta; Gubčeva ulica; Jurčičeva ulica; Kidričeva ulica h. št. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; Maistrova ulica; Prežihova ulica; Roševa ulica; Savinjska cesta h. št. 46, 48, 50, 52, 62, 70, 72, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 98, 100, 102, 104, 108, 110, 114; Tomšičeva ulica; Ulica heroja Staneta h. št. 1; Ulica Janka Kača; Vodnikova ulica.
V volilni enoti se voli 2 člana sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Mestne skupnosti Žalec:
ODDANIH 305 GLASOVNIC
Ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo: NEVELJAVNIH 30 GLASOVNIC
VELJAVNIH 275 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta Mestne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+--------+-----------------------+---------+---------+
| Zap. | Kandidat       |  Št.  |  %  |
|  št. |            | glasov | glasov |
+--------+-----------------------+---------+---------+
|  1  | Branislava Cerovac  |  52  | 18.91 |
+--------+-----------------------+---------+---------+
|  2  | Darinka Vidmajer   |  84  | 30.55 |
+--------+-----------------------+---------+---------+
|  3  | Viktor Mitov     |  127  | 46.18 |
+--------+-----------------------+---------+---------+
|  4  | Darko Tratnik     |  95  | 34.55 |
+--------+-----------------------+---------+---------+
|  5  | Dragana Dorontić   |  86  | 31.27 |
+--------+-----------------------+---------+---------+
Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana sveta Mestne skupnosti Žalec naslednja kandidata:
+------+-----------------------+--------+---------+
| Mesto| Kandidat       | Št.  |  %  |
|   |            | glasov | glasov |
+------+-----------------------+--------+---------+
|  1 | Viktor Mitov     | 127  | 46.18 |
+------+-----------------------+--------+---------+
|  2 | Darko Tratnik     |  95  | 34.55 |
+------+-----------------------+--------+---------+
Volilna enota številka 3 obsega del naselja Žalec: Aškerčeva ulica 3; Bevkova ulica h. št. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12; Čopova ulica h. št. 2, 4, 5, 6; Kidričeva ulica 1; Mestni trg h. št. 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 5b, 5c, 7a, 7b; Ulica heroja Staneta h. št. 1b, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
V volilni enoti se voli 3 člane sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Mestne skupnosti Žalec:
ODDANIH 344 GLASOVNIC
Ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo: NEVELJAVNIH 28 GLASOVNIC
VELJAVNIH 316 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta Mestne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+--------+----------------------+---------+---------+
| Zap. | Kandidat       |  Št.  |  %  |
| št.  |           | glasov | glasov |
+--------+----------------------+---------+---------+
|  8  | Roman Virant     |  156  | 49.37 |
+--------+----------------------+---------+---------+
|  7  | Anica Krčmar     |  149  | 47.15 |
+--------+----------------------+---------+---------+
|  2  | Maja Prislan     |  99  | 31.33 |
+--------+----------------------+---------+---------+
|  6  | Julija Lukač     |  87  | 27.53 |
+--------+----------------------+---------+---------+
|  1  | Miroslav Groblar   |  45  | 14.24 |
+--------+----------------------+---------+---------+
|  5  | Stane Jager     |  45  | 14.24 |
+--------+----------------------+---------+---------+
|  4  | Biljana Privošnik  |  26  | 8.23  |
+--------+----------------------+---------+---------+
|  3  | Benjamin Arslanović |  25  | 7.91  |
+--------+----------------------+---------+---------+
Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane sveta Mestne skupnosti Žalec naslednji kandidati:
+-------+----------------------+---------+--------+
| Mesto | Kandidat       |  Št.  |  %  |
|    |           | glasov | glasov |
+-------+----------------------+---------+--------+
|  1  | Roman Virant     |  156  | 49.37 |
+-------+----------------------+---------+--------+
|  2  | Anica Krčmar     |  149  | 47.15 |
+-------+----------------------+---------+--------+
|  3  | Maja Prislan     |  99  | 31.33 |
+-------+----------------------+---------+--------+
Volilna enota številka 4 obsega del naselja Žalec: Cesta na Vrbje; Cesta žalskega tabora; Gregorčičeva ulica; Kajuhova ulica; Levstikova ulica; Partizanska ulica; Prešernova ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Savinjska cesta h. št. 69, 83, 87, 87a, 89, 99, 101, 109, 117, 119, 121, 123; Šprajčeva ulica; Triglavska ulica; Ulica bratov Letonja; Ulica Florjana Pohlina h. št. 1, 2, 3, 4, 6; Ulica Rista Savina.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Mestne skupnosti Žalec:
ODDANIH 270 GLASOVNIC
Ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo: NEVELJAVNIH 27 GLASOVNIC
VELJAVNIH 243 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta Mestne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+-------+----------------------+---------+---------+
| Zap. | Kandidat       |  Št.  |  %  |
| št. |           | glasov | glasov |
+-------+----------------------+---------+---------+
|  2  | Samo Verstovšek   |  197  | 81.07 |
+-------+----------------------+---------+---------+
|  1  | Liljana Debeljak   |  46  | 18.93 |
+-------+----------------------+---------+---------+
Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana sveta Mestne skupnosti Žalec naslednji kandidat:
+--------+-----------------------+--------+-------+
| Mesto | Kandidat       | Št.  |  %  |
|    |            | glasov | glasov|
+--------+-----------------------+--------+-------+
|  1  | Samo Verstovšek    | 197  | 81.07 |
+--------+-----------------------+--------+-------+
Volilna enota številka 5 obsega del naselja Žalec: Celjska cesta h. št. 6, 6a, 6b, 7, 8, 9; Cesta na Lavo; Cesta ob železnici; Haüsenbichlerjeva ulica h. št. 10; Hmeljarska ulica; Pečnikova ulica; Prešernova ulica h. št. 1a; Savinjska cesta h. št. 1, 9, 11, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 67, 71, 73, 77, 78, 78a, 79, 81; Šlandrov trg h. št. od 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8a, 8b, 8c, 9, 9a, 10, 11, 12, 12a, 13, 14, 15, 16, 17, 17a, 18, 19, 20, 20a, 21, 22, 24, 26, 28, 28a, 30, 32, 32a, 34, 34a, 36, 38, 38a, 40, 42; Ulica Florjana Pohlina 5; Ulica Ivanke Uranjek; Ulica Nade Cilenšek; Ulica Savinjske čete; Ulica talcev; Vrečerjeva ulica.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Mestne skupnosti Žalec:
ODDANIH 208 GLASOVNIC
Ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo: NEVELJAVNIH 16 GLASOVNIC
VELJAVNIH 192 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta mestne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+-------+----------------------+----------+---------+
| Zap. | Kandidat       |  Št.  |  %  |
| št. |           | glasov | glasov |
+-------+----------------------+----------+---------+
|  1  | Klavdija Laznik   |  96  | 50.00 |
|    |Tomažič        |     |     |
+-------+----------------------+----------+---------+
|  2  | Mojca Sedminek    |  20  | 10.42 |
|    |Vuherer        |     |     |
+-------+----------------------+----------+---------+
|  3  | Karmen Strenčan   |  19  | 9.90  |
+-------+----------------------+----------+---------+
|  4  | Aleš Pepel      |  57  | 29.69 |
+-------+----------------------+----------+---------+
Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejela največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana sveta Mestne skupnosti Žalec naslednja kandidatka:
+------+-----------------------+--------+---------+
| Mesto| Kandidat       | Št.  |  %  |
|   |            | glasov | glasov |
+------+-----------------------+--------+---------+
|  1 | Klavdija Laznik    |  96  | 50.00 |
|   |Tomažič        |    |     |
+------+-----------------------+--------+---------+
Volilna enota številka 6 obsega naselji Ložnica pri Žalcu ter Podvin h. št. 185, 187, 189, 191, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 234, 236, 238, 239, 240, 242, 244.
V volilni enoti se voli 2 člana sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Mestne skupnosti Žalec:
ODDANIH 254 GLASOVNIC
Ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo: NEVELJAVNIH 9 GLASOVNIC
VELJAVNIH 245 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta mestne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+-------+----------------------+-----------+--------+
| Zap. | Kandidat       |Št. glasov |  %  |
| št. |           |      | glasov |
+-------+----------------------+-----------+--------+
|  1  | Bojan Pevec     |  95   | 38.78 |
+-------+----------------------+-----------+--------+
|  2  | Ivana Zapušek Skubic |  139  | 56.73 |
+-------+----------------------+-----------+--------+
|  3  | Bernarda Simončič  |  21   | 8.57 |
+-------+----------------------+-----------+--------+
|  4  | Darko Simončič    |  68   | 27.76 |
+-------+----------------------+-----------+--------+
|  5  | Tilen Arhanič    |  20   | 8.16 |
+-------+----------------------+-----------+--------+
|  6  | Marjeta Mastnak   |  44   | 17.96 |
+-------+----------------------+-----------+--------+
Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana sveta Mestne skupnosti Žalec naslednja kandidata:
+------+-----------------------+-------+--------+
| Mesto| Kandidat       | Št. |  %  |
|   |            | glasov| glasov |
+------+-----------------------+-------+--------+
|  1 | Ivana Zapušek Skubic | 139 | 56.73 |
+------+-----------------------+-------+--------+
|  2 | Bojan Pevec      |  95 | 38.78 |
+------+-----------------------+-------+--------+
Št. 006-07-0001/2014
Žalec, dne 9. oktobra 2014
Predsednik
občinske volilne komisije
Slavko Košenina l.r.