Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2014 z dne 7. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2014 z dne 7. 3. 2014

Kazalo

576. Dopolnitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2014, stran 2038.

Na podlagi 4. točke 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 7. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 20. februarja 2014 sprejel
D O P O L N I T E V L E T N E G A N A Č R T A
ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2014
1. člen
V Letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2014 se v prilogi 2 v tabelo dodajo naslednje nepremičnine:
Stavbe in deli stavb
+-----+-------------+---------+------------+--------------------+
|Zap. |Naslov    |ID oznaka|Kvadratura |Posplošena tržna  |
|št. |       |     |      |oziroma       |
|   |       |     |      |orientacijska    |
|   |       |     |      |vrednost      |
|   |       |     |      |nepremičnine    |
+-----+-------------+---------+------------+--------------------+
|2  |Ulica heroja |2790192 |849 m2   |cca 160.000,00 €  |
|   |Staneta 1B  |     |      |          |
|   |(s      |     |      |          |
|   |pripadajočim |     |      |          |
|   |zemljiščem) |     |      |          |
+-----+-------------+---------+------------+--------------------+
Stavbna zemljišča
+----+------------+----------+--------+-----------+-------------+
|Zap.|Samoupravna |Katastrska|Parcelna|Kvadratura |Posplošena  |
|št. |lokalna   |občina in |številka|      |tržna    |
|  |skupnost  |šifra   |    |      |oziroma   |
|  |      |katastrske|    |      |orientacijska|
|  |      |občine  |    |      |vrednost   |
|  |      |     |    |      |nepremičnine |
+----+------------+----------+--------+-----------+-------------+
|18 |Občina   |997 –   |197/2  |1.382 m2  |cca     |
|  |Žalec    |Gotovlje |    |      |60.000,00 € |
+----+------------+----------+--------+-----------+-------------+
Dopolnitve načrta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-02-0042/2013
465-02-0043/2013
Žalec, dne 20. februarja 2014
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.