Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2014 z dne 21. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2014 z dne 21. 2. 2014

Kazalo

426. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Žalec, stran 1486.

Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB; 56/08, 4/10, 20/11 v nadaljevanju: ZUJIK) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na 24. redni seji dne 20. februarja 2014 sprejel
S K L E P
o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Žalec
1. člen
Javna infrastruktura na področju kulture na območju Občine Žalec s Sklepom o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Žalec postane naslednja nepremičnina, ki je sicer v lasti Slovenske akademije znanosti in umetnosti, vendar v upravljanju Občine Žalec in namenjena opravljanju kulturne dejavnosti:
Šempeter v Savinjski dolini – Antična nekropola (EŠD 1053):
– Zemljiškoknjižni podatki:
– k.o.: Šempeter v Savinjski dolini,
– ID znak: 995-731/1-0,
– parcelna št.: 731/1,
– Površina parcele (m2): 4363,
– Podatki o lastnikih: Slovenska akademija znanosti in umetnosti.
2. člen
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa se v zemljiški knjigi zaznamuje kot javna kulturna infrastruktura.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 660-00-0001/2014
Žalec, dne 20. februarja 2014
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.