Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2014 z dne 21. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2014 z dne 21. 2. 2014

Kazalo

400. Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene te storitve v letu 2014 v Občini Beltinci, stran 1449.

Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 57/12), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08 in 5/09, 6/12) ter 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) je Občinski svet Občine Beltinci na 28. redni seji dne 28. 1. 2014 sprejel
S O G L A S J E
k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene te storitve v letu 2014 v Občini Beltinci
1. člen
Občinski svet Občine Beltinci soglaša, da bo ekonomska cena socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo začasno na območju Občine Beltinci izvaja Dom starejših Rakičan od 1. 1. 2014 znašala 16,30 EUR na uro. V ekonomsko ceno so vključeni stroški storitve pomoč družini na domu do uporabnika storitve (stroški neposredne socialne oskrbe) v višini 14,36 EUR na uro in stroški strokovnega vodenja v višini 1,94 EUR na uro.
2. člen
Kot osnova za plačilo cene storitve do uporabnikov storitve pomoč družini na domu se določi cena v višini 7,18 EUR za efektivno uro, kar predstavlja 50 % cene storitve do uporabnika. Razliko do polne cene storitve 16,30 EUR priznava Občina Beltinci kot subvencijo v višini 7,18 EUR za neposredno socialno oskrbo, kar predstavlja 50 % subvencionirane cene storitve do uporabnika in v višini 1,94 EUR, kar je 100 % subvencija za stroške vodenja. Subvenciji se bosta pokrivali iz sredstev občinskega proračuna na področju socialnega varstva.
3. člen
Izvajalcu storitve pomoč družini na domu Domu starejših Rakičan se bodo sredstva za izvajanje storitve pomoči družini na domu nakazovala mesečno, na podlagi posebej sklenjene pogodbe in izdanih računov.
Št. 032-01/2014-28/356/V
Beltinci, dne 28. januarja 2014
Župan
Občine Beltinci
dr. Matej Gomboši l.r.