Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2013 z dne 27. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2013 z dne 27. 9. 2013

Kazalo

2889. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom, stran 8887.

Na podlagi 60. člena in smiselni uporabi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12) ter 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je župan Občine Žalec, dne 24. 9. 2013 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
I.
Občina Žalec z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno razgrne dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta severovzhodnega dela naselja Šempeter (v nadaljevanju OPPN), ki ga je v septembru 2013 pod št. projekta 2009/OPPN-023 izdelal Urbis d.o.o. Maribor.
II.
Ureditveno območje OPPN se nahaja ob regionalni cesti RII-447/0367 Žalec–Šempeter v severovzhodnem delu naselja Šempeter v Savinjski dolini.
III.
Dopolnjeni osnutek iz I. točke tega sklepa bo javno razgrnjen v prostorih Urada za prostor in gospodarstvo Občine Žalec in v prostorih KS Šempeter v Savinjski dolini. Javna razgrnitev bo trajala od 4. 10. 2013 do 3. 11. 2013. V času javne razgrnitve bo dne 16. 10. 2013 ob 16. uri izvedena javna obravnava v sejni sobi Občine Žalec.
IV.
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeni dopolnjeni osnutek podajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti ter jih posredujejo na Urad za prostor in gospodarstvo Občine Žalec ali na KS Šempeter v Savinjski dolini.
V.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Žalec (http://www.zalec.si), na oglasni deski Občine Žalec in KS Šempeter v Savinjski dolini ter v časopisu Utrip ali Večer. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-0002/2007-2/3
Žalec, dne 24. septembra 2013
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.